НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 396 83 27, 370 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Тэматычны план выпуску сацыяльна значных выданняў у 2020 годзе

№ п/п Аўтар, назва Мова /
Дата выхода
Ул.-выд. аркушы Тыраж тыс. экз. Цана 1 экз.,руб.
1

«Аверс і рэверс беларускай гісторыі». Нікалаенка В.

бел.

25,0 0,7

25,43

2

«Гісторыя праз лёсы». Т. 8. Марціновіч А.

бел.

18,0 0,5

26,41

3

«Гісторыя праз лёсы». Т. 9. Марціновіч А.

бел.

22,0 0,5

26,95

4

«Драўлянае хрысціянскае храмабудаўніцтва Беларусі». Габрусь Т.

бел.

23,0 0,5

27,31

5

«І я там быў...». З народнапаэтычнай спадчыны.

бел., англ., кит.

30,0 0,7

28,33Рэкамендавана для закупкі публічнымі бібліятэкамі і бібліятэкамі ўстаноў адукацыі ў 2020 годзе

РУП “Выдавецтва “Беларуская навука”
(выданні, якія фінансуюцца з рэспубліканскага бюджэту
праз нацыянальную акадэмію навук Беларусі)

№ п/п Аўтар, назва Мова /
Дата выхода
Ул.-выд. арк. Тыраж тыс. экз. Цана 1 экз.,руб.
1

«Русско-белорусский системный семантический словарь». Калектыў аўтараў.

рус., бел.

130,0 0,12


2

«Семантыка жылой прасторы ў беларускай духоўнай культуры» Алфёрава А. Г.

бел.

15,0 0,5


3

Канстанцін Тышкевіч. «Помнікі айчыннага гравёрнага мастацтва» (Вільня, 1858 г.).

бел.

10,0 0,15


4

«Культура на пераломе стагоддзяў: традыцыі і сучаснасць». Салееў В. А.

рус., бел.

20,0 0,2


5

«Кітч у мастацкай культуры сучаснай Беларусі». Бунеева Д. Ю

бел.

15,0 0,2


6

«Далман. Асоба і міф». Валодзіна Т. Серыя «Фальклор нашага краю».

бел.

15,0 0,2


7

«Выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі».

бел.

25,0 0,2


8

«Італьянска-беларускі слоўнік».

італ., бел.

140,0 0,3


9

«Масленіца. Абрад. Песні». Укл. А. І. Ляшкевіч Серыя «Беларуская народная творчасць».

бел.

35,0 0,5


10

«Лексіка беларускай мовы сярэдзіны XVI–XVIII cт.». Калектыўная манаграфія.

бел.

35,0 0,15


11

«Размоўная і жаргонная лексіка ў СМІ, на сцэне, публічным маўленні: тэматычны слоўнік». Ганчарэнка К. Д.

бел.

6,0 0,15


12

«Опыт исторического словаря русской лингвистической терминологии», в 3 томах. Булахов М. Г.

рус.

197,3 0,15


13

«Русско-белорусский терминологический словарь по физике, математике и информатике». Мицкевич О. В., Черенкевич С. Н.

рус., бел.

50,0 0,20


14

«Электронны інверсійна-граматычны слоўнік беларускай мовы».

бел.

CD, 300 Мб 0,20


15

«Фанетыка і арфаэпія беларускай літаратурнай мовы». Калектыўная манаграфія, рэд. Русак В.П.

бел.

35,0 0,15


16

«Беларуская мова і яе гаворкі ў лінгватэарэтычным і сацыякультурным кантэкстах». Смулкова Э.

бел.

25,0 0,1


17

«Малая радзіма ў творчасці беларускіх пісьменнікаў». Калектыўная манаграфія.

бел.

20,0 0,3


18

«Вялікая Айчынная вайна і пасляваенны час у беларускай літаратуры». Калектыўная манаграфія.

бел.

10,0 0,2


19

«Пошук вядзе ў глыбіню: літаратуразнаўчыя артыкулы». Мікуліч М. У.

бел.

10,0 0,2


20

«Перспективы использования транспортно-логистического потенциала Беларуси в инициативе «Пояс и путь». Коллективная монография.

рус.

15,0 0,2


21

«Демографический и трудовой потенциал сельской местности Республики Беларусь». Коллективная монография.

рус.

17,0 0,15


22

«Сфера услуг в современной экономике: теория и мировой опыт». Коллективная монография.

рус.

10,0 0,15


23

«Энергоэффективность экономики: Беларусь и страны мира». Цилибина В. М.

рус.

13,0 0,15


24

«Мораль в транзитивном обществе: социально-философский подход». Павловская О. А.

бел.

17,0 0,2


25

«Адвечным шляхам» Ігната Абдзіраловіча: аналіз, інтэрпрэтацыі, уплывы». Калектыўная манаграфія.

бел.

30,0 0,2


26

«Анталогія народнай мудрасці». Калектыўная манаграфія.

бел.

30,0 0,3


27

«Закон меры». Сороко Э. М.

рус.

30,0 0,15


28

«Моладзь у грамадска-палітычным, сацыяльна-эканамічным і духоўна-культурным жыцці Савецкай Беларусі (1921–1939 гг.)».Даніловіч В. В.

бел.

35,0 0,12


29

«История финансовой системы Беларуси». Научн. ред. Данилович В. В.(коллектив авторов).

бел.

35,0 0,12


30

«История спасательной археологии первобытных памятников на территории Беларуси». Лакиза В.Л.

бел.

35,0 0,12


31

«Нумізматыка, баністыка і гісторыя грашовага абарачэння Беларусі»: зб. навук. прац / уклад. Шаланда А. І.

бел., рус.

12,0 0,15


32

«Орша» (к 950-летию города). Научн. ред. Левко О.Н. Серия «Древнейшие города Беларуси».

рус.

40,0 0,3


33

«Пахавальныя абрады на тэрыторыі Беларусі ў ІІІ – пачатку ІІ тыс. да н. э.». Крывальцэвіч М. М.

бел., рец. на рус. и англ. яз.

30,0 0,12


34

«Материальная культура городов Туровской земли X–XIII вв.». Лысенко П. Ф.

рус.

17,0 0,15


35

«Урочище Благовщина в системе лагеря Малый Тростенец. (по материалам историко-археологического исследования)». Кошман В. И., Богданова А. П.

рус.

8,0 0,15


36

«Замкі і фартэцыі Радзівілаў на беларускіх землях у XVI – пачатку XVIII ст.». Волкаў М. А.

бел.

13,0 0,2


37

«Грамадска-палітычнае жыццё Вялікага Княства Літоўскага ў часы бескаралеўя 1733–1735 гг.». Мацук А. У.

бел.

30,0 0,2


38

«Функцыянаванне павятовых соймікаў у Вялікім Княстве Літоўскім (1697 – 1764 гг.)». Мацук А.У.

бел.

40,0 0,2


39

«Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзе: інстытуты, парламентарыі, парламенцкая практыка». Адк. Рэд. Мацук А. У.

бел., рус., польск.

20,0 0,3


40

«Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі» (да 950-годдзя горада). Т. 1. Адк. рэд. Варонін В. А.

бел., рус., польск.

25,0 0,3


41

«Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі» (да 950-годдзя горада). Т. 2. Адк. рэд. Варонін В. А.

бел., рус., польск.

25,0 0,2


42

«Уніі Вялікага Княства Літоўскага з Польскім каралеўствам: праблемы суверэнітэту». Адк. рэд. Варонін В.А. (калектыў аўтараў).

бел., рус., польск.

25,0 0,2


43

«Вялікае Княства Літоўскае ў лівонскіх і прускіх хроніках ХІІІ–ХV ст.». Дзярновіч А. І.

бел.

20,0 0,15


44

«Францыск Скарына ў дакументах і сведчаннях».

бел., ст-бел., лацін., польск., чэш., ням.

35,0 0,3


45

«Акцябрскі край: гісторыя і сучаснасць». Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус

20,0 0,15


46

«Ашмяншчына – штодзённае жыццё жыхароў края X–XX cтст.». Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус.

30,0 0,15


47

«Дзятлава і Дзятлаўскі раён». Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус.

20,0 0,15


48

«Карэлічы і Карэліцкі раён: рэгіянальныя асаблівасці развіцця X–XX cтст.». Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус.

30,0 0,15


49

«Крэва: гісторыя, археалогія, культурная спадчына»: зб. навук. арт. Серыя "Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел.

30,0 0,15


50

«Расонскі край. Гісторыя, культура, людзі» (да 100-годдзя з дня нараджэння П. М. Машэрава): зб.арт. Серыя "Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел.

10,0 0,15


51

«Шклоў і Шклоўскі раён». Серыя «Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі».

бел., рус.

20,0 0,15


52

«Физическое развитие детей и молодежи Беларуси». Саливон И. И., Марфина О. В., Полина Н. И., Гурбо Т. Л.

рус.

40,0 0,12


53

«Система профессионального образования в Беларуси: формирование, развитие, специфика (ХІХ – начало ХХ в.)». Новик Н. Е.

рус.

25,0 0,15


54

«Гістарычныя лёсы беларускай савецкай дзяржаўнасці» (да 100-годдзя абвяшчэння Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі).

бел., рус.

20,0 0,12


55

«Назаўжды разам (да 80-годдзя ўз'яднання Заходняй Беларусі з БССР)». Траццяк С. А. [і інш.]; рэдкал.: Даніловіч В. В. (гал. рэд.) [і інш.].

бел., рус.

20,0 0,15


56

«Савецкая Беларусь. Шлях станаўлення (да 100-годдзя абвяшчэння): гістарычны нарыс». Касцюк М.П [і інш.].

бел.

15,0 0,15


57

«Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга Запісаў № 35 (1551–1558 гг.)». Укл. Мяцельскі А.А.

ст.-бел., лац.

35,0 0,12


58

«Губернскія па сялянскіх справах прысутнасці на тэрыторыі Беларусі (1861–1901 гг.)». Даўгач Т. В.

бел.

10,0 0,12


59

«Беларусь в геополитические процессах (ХХ – начала XXI века): сборник научных статей». Сост. Жилинская И. В.; редколл.: Коваленя А. А. (гл. ред.) [и др.].

бел., рус.

10,0 0,12


60

«Молодежное движение Беларуси: история и современность (к 100-летию комсомола Беларуси)». Коваленя А. А. [и др.]; редколл.: Коваленя А. А., Данилов А. Н.

рус.

30,0 0,2


61

«Беларусь и Китай: общие страницы истории (1921–1960 гг.)». Воронкова И. Ю.

рус.

20,0 0,2


62

«Советско-финляндская война (1939–1940) и Беларусь». Литвин А. М.

рус.

56,0 0,2


63

«Школьная адукацыя на тэрыторыі Беларусі ў гады польска-савецкай вайны (1919–1921 гг.)». Трубчык А. Г.

бел.

20,0 0,15


64

«Стагоддзі на картах». Казлоў Л. Р.

бел.

20,0 0,4


65

«Ілюстраваная храналогія гісторыі Белавежскай пушчы». Мядзведзева В. У., Мядзведзеў К. А.

бел.

10,0 0,2


66

«Мяшчанства беларускіх земляў напярэдадні, падчас і пасля падзелаў Рэчы Паспалітай (1760-я – 1790-я гг.)». Мядзведзеў К. А.

бел.

10,0 0,2


67

«Інтэлектуальныя заняткі сярэднявечнага насельніцтва Беларусі». Мядзведзева В. У., Мядзведзеў К. А.

бел.

12,0 0,3


68

«Гісторыя Беларусі для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў». Вучэбны дапаможнік.

рус., бел.

10,0 0,3


69

«Социальная сфера и неэкономические ресурсы развития белорусского общества». Коллективная монография под научн. ред. Шавеля С. А.

рус.

35,0 0,15


70

«Политическая социология: энциклопедический словарь». Под общей ред. Бабосова Е. М.

рус.

40,0 0,2


71

«Уровень и качество жизни в условиях цифровой трансформации». Коллективная монография под научн. ред. Кройтор С. Н.

рус.

12,0 0,15


72

«Атлас науки Республики Беларусь». Под общей ред. Коршунова Г. П.

рус.

20,0 0,15


73

Каталог «Кириллические издания: 1626–1636 гг. из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси».

рус.

20,0 0,15


74

«Францыск Скарына. Старыя факты – новыя ідэi».

рус., бел.

20,0 0,3


75

«Жужнела пчолка, жужнела...». Ненадавец А. М., Ненадавец Я. А. Серыя «Традыцыйны лад жыцця».

бел.

12,0 0,5


76

«Рыбалоўства на тэрыторыі Беларусі». Ненадавец А.М., Ненадавец Я.А. Серыя «Традыцыйны лад жыцця».

бел.

15,0 0,5


77

«Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordination: каталог изданий из фондов Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси: XIX век: 1866–1900». В 3 кн. Кн. 3 (P–Z)

рус.

25,0 0,15


78

«Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordynation: каталог изданий из фондов Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси: XX век: 1901–1940» / сост.: Стефанович А. В., Лис М. М; ред. библиогр. записей Дрозд О. М., Мурашова И. Л.; редкол.: Груша А. И. (гл. ред.) [и др.].

рус.

16,0 0,15


79

«Песенны фальклор Палесся: лірычныя песні». Уклад. Мазурына Н. Г.

бел.

10,0 0,2


80

«Філаматы і філарэты: творчы лёс пакалення ў гісторыі і сучаснасці».

бел.

17,0 0,2


81

«Этнокультурные процессы Западного Полесья (Брестчины) в прошлом и настоящем».

рус.

40,0 0,2


82

«Летапіс жыцця і творчасці Івана Пятровіча Шамякіна».

бел.

30,0 0,3


83

«Стараабраднікі Беларусі: мінулае і сучаснасць». Хурсан Т. І. Серыя «Мір вачамі этнолага».

бел.

12,0 0,3


84

«Замковое время Беларуси». Котляров И.

рус., бел.

15,0 0,5


85

«Кулуарамі творчай майстэрні Івана Навуменкі».

бел.

19,0 0,2


86

«Малые мученики войны». Емельянов А. Г.

рус.

15,0 0,3


87

«Великий Октябрь в исторических судьбах белорусской государственности: сб. ст.»

рус.

23,0 0,2


88

«Художественная культура Радзивилловского Несвижа: 18-21 вв.»

рус.

15,0 0,3


89

Мікола Арочка. Выбраныя творы. Серыя «Беларускі кнігазбор».

бел.

28,0 0,4


90

Аркадзь Куляшоў. Выбраныя творы. Серыя «Беларускі кнігазбор».

бел.

27,0 0,5


91

Сцяпан Александровіч. Выбраныя творы. Серыя «Беларускі кнігазбор».

бел.

25,0 0,3


92

Уладзіслаў Галубок. Выбраныя творы. Серыя «Беларускі кнігазбор».

бел.

27,0 0,3


93

«Сады и парки в белорусской и мировой архитектуре». Сардаров А. С.

рус.

10,0 0,4


94

«Черная книга инвазивных видов животных Беларуси».

рус.

10,0 0,15


95

«Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения».

рус.

20,0 0,5


96

«Достопримечательности Минска и его окрестностей» // «Sights of Minsk and its surroundings». Мащенко С. Н.

рус., англ.

40,0 1,0


97

«История белорусской государственности» Под ред. Ковалени А.А и др. Том 5. 1954–2016 гг.

бел.

40,0 1,0


98

«Вклад белорусского народа в победу в Великой отечественной войне».

рус.

40,0 0,2


99

«Белорусское градостроительное искусство», 2 изд. Чантурия Ю. В.

рус.

70,0 0,5