НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 268 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Тэматычны план выпуску сацыяльна значных выданняў у 2019 годзе

№ п/п Аўтар, назва Мова /
Дата выхода
Ул.-выд. аркушы Тыраж тыс. экз. Цана 1 экз.,руб.
1

Беларускi iканапiс XVII-XIX стагоддзяу. Серыя «Помнiкi мастацкай культуры Беларусi»

Рус., бел., англ.

14,0 0,5

15,26

2

Помнiкi этнаграфii Беларусi. Серыя «Помнiкi мастацкай культуры Беларусi»

Рус., бел., англ.

14,0 0,5

15,26

3

Беларуская скульптура i мастацкая разьба. Серыя «Помнiкi мастацкай культуры Беларусi»

Бел.

14,0 0,5

15,26

4

Гісторыя праз лёсы. Т. 6. А.Марціновіч

Бел.

18,0 0,7

23,46

5

Гісторыя праз лёсы. Т. 7. А.Марціновіч

Бел.

18,0 0,7

23,46

6

Хадзi, сонейка, да нас… З народнапаэтычнай спадчыны

Бел., англ., кiт.

15,0 0,7

12,44Рэкамендавана для закупкі публічнымі бібліятэкамі і бібліятэкамі ўстаноў адукацыі ў 2019 годзе

РУП “Выдавецтва “Беларуская навука”
(выданні, якія фінансуюцца з рэспубліканскага бюджэту
праз нацыянальную акадэмію навук Беларусі)

№ п/п Аўтар, назва Мова /
Дата выхода
Ул.-выд. арк. Тыраж тыс. экз. Цана 1 экз.,руб.
1

Беларусь в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Смольянинов М. М.

Рус.

24,3 0,2


2

Вялікае княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура. Ч. 1 и Ч. 2.

Бел.

32,0 0,3


3

Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі 1772-1917гг.

Бел.

42,5 0,3


4

Полацкае ваяводства у 18 ст: ваяводства, шляхецкая эліта, соймікі. Мацук А.У.

Бел.

13,6 0,3


5

Слоўнік беларускай мовы.

Бел.

20,0 0,5


6

Христианство в Беларуси: история и современность.

Рус.

35,0 0,2


7

Лесная быль. Минцлов С.Р. Исторический роман

Рус.

8,0 1,0


8

Кунигас. Юзеф Крашевский. Исторический роман

Рус.

10,0 1,0


9

Динамика и перспективы глобализирующегося мира: философско-антропологический анализ. Под ред. Т. Адуло.

Рус.

20,0 0,15

14,5

10

История белорусской государственности. В 5 кн. Книга 1. IX – XVIII вв. Под ред. А.А Ковалени.

Рус.

40,0 0,5


11

История белорусской государственности. В 5 кн. Книга 2. Конец XVIII – начало XX вв. Под ред. А.А Ковалени.

Рус.

40,0 0,5


12

История белорусской государственности. В 5 кн. Книга 3. XX – начало ХХI в. Под ред. А.А Ковалени.

Рус.

40,0 0,5


13

История белорусской государственности. В 5 кн. Под ред. А.А Ковалени и др. Книга 4. 1939–1953 гг.

Рус.

32,0 0,5


14

История белорусской государственности. В 5 кн. Под ред. А.А Ковалени и др. Книга 5. 1954–2016 гг.

Рус.

30,0 0,5


15

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі: у 6 т., Т. 5.

Бел.

20,0 0,4

9,0

16

Русско-белорусский терминологический словарь по физике, математике и информатике. Мицкевич О.В., Черенкевич С.Н.

Рус, бел.

20,0 0,2

13,0

17

Алесь Адамовіч. Жыццё і творчасць. Тычына М.А.

Бел.

20,0 0,3

10,0

18

Орша (серия “Древнейшие города Беларуси” (к 950-летию города).

Рус.

30,0 0,3

12,0

19

Францыск Скарына ў дакументах і сведчаннях.

Бел., старабел.

35,0 0,3

13,0

20

Мінск XVI–XVIII стст.: прывілеі, інвентары, рэестры.

Бел., старабел.

35,0 0,3

13,0

21

Твои сыновья, Беларусь. Долготович Б.Д.

Рус.

15,0 0,3


22

Мужчынскае і жаночае ў традыцыйнай культуры беларусаў. Калачова І.І.

Бел.

15,0 0,7


23

Виктор Струев. Жизнь и творчество. В.М. Чернатов.

Рус.

7,0 0,4


24

Гендерная политика в Республике Беларусь: социологический анализ. Храмцова Ф.И.

Рус.

14,5 0,2


25

М. В. Доўнар-Запольскі: ліставанне.

Бел.

15,0 0,3


26

Нацистский спрут. Коваленя А.А.

Рус.

25,0 0,5


27

Моладзь у грамадска-палітычным, сацыяльна-эканамічным і духоўна-культурным жыцці Савецкай Беларусі (1921–1939). Даніловіч В.В.

Бел.

35,0 0,3


28

История спасательной археологии первобытных памятников на территории Северо-Западной Беларуси. Лакиза В.Л.

Рус.

35,0 0,3


29

История финансовой системы Беларуси. Научн. ред. В.В.Данилович.

Рус.

35,0 0,3


30

Беларусь в огне 1941 года (к 78-летию начала Великой Отечественной войны).

Рус.

20,0 0,3


31

Усеагульная гісторыя ў працах беларускіх навукоўцаў 1920-х гадоў. Анталогія. Скл. А.І. Дзярновіч. “Помнікі гістарычнай думкі Беларусі”.

Бел.

25,0 0,3


32

Віцебска-Рыжскія акты XIII—XVII ст.: Дагаворы і службовая карэспандэнцыя паміж органамі кіравання горада Віцебска і ганзейскага горада Рыгі (з былога комплекса Ruthenica Дзяржаўнага Гістарычнага Архіва Латвіі). А. Дзярновіч.

Бел., рус., нем., лат

20,0 0,2


33

Пахавальны абрад на тэрыторыі Полацкай зямлі ў Х–ХІІ стст. Вайцяховіч А.В.

Бел.

20,0 0,3


34

Нарысы эканамічнага і палітычнага жыцця на Беларусі ў ХХ ст. Касцюк М.П.

Бел.

20,0 0,2


35

Мезалітычныя помнікі Беларусі: культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц. Калечыц А.Г., Коласаў А.У.

Бел.

15,0 0,2


36

Пахавальныя абрады на тэрыторыі Беларусі ў ІІІ–пачатку ІІ тыс. да н.э. Крывальцэвіч М.М.

Бел.

30,0 0,2


37

Забеспячэнне абароназдольнасці рэзідэнцый роду Радзівілаў на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага ў XVI–пачатку XVIII ст. Волкаў М. А.

Бел.

14,0 0,2


38

Парламентарызм у Вялікім Княстве Літоўскім у XVIII стагоддзе: інстытуты, парламентарыі, парламенцкая практыка Адк. рэд. А.У. Мацук.

Бел., рус., пол..

20,0 0,2


39

Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 950-годдзя горада). Адк. рэд. В.А. Варонін.

Бел.

30,0 0,3


40

История Китая.

Рус.

20,0 0,3


41

Даследчыкі археалагічных старажытнасцей Беларусі: біябібліяграфічны даведнік. Віцязь С.П., Мядзведзева В.У., Дучыц Л.У.

Бел.

48,0 0,2


42

Сакральныя ўзгоркі Беларусі. Вінакураў В.Ф., Дучыц Л.У., Карабанаў А.К., Клімковіч І.Я.

Бел.

12,0 0,5


43

Археология в музеях БССР (1944-1991 г.). Почобут Н.А.

Рус.

16,5 0,3


44

Драўлянае хрысціянскае храмабудаўніцтва Беларусі: Жыццё і заняпад традыцыі. Габрусь Т.В.

Бел.

15,0 1,0


45

Інварыянты рытму: Нарысы пра фальклорны і літаратурны верш. Пацюпа Ю. В.

Бел.

20,0 0,2


46

Таямнічы свет народных загадак. Алфёрава А.Г. і інш.

Бел., рус., пол., кит., укр.,англ.

6,0 0,5


47

Этнокультурные процессы Западного Полесья в прошлом и настоящем.

Рус.

30,0 0,3


48

Этнокультурные процессы Западного Полесья в прошлом и настоящем.

Рус.

30,0 0,3


49

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі у 4 тамах. Т. 3. Калядка С., Аўсяннікава Т. (укладальнікі)

Бел.

65,0 0,5


50

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі у 4 тамах. Т. 4. Калядка С., Аўсяннікава Т. (укладальнікі)

Бел.

65,0 0,5


51

Мастацкі пераклад з блізкароднасных моў: арыгінальны тэкст і адэкватнасць перастварэння. Якавенка Н. В.

Бел.

12,0 0,3


52

Urbset Natura: нацыянальна-паэтычныя праекцыі. Шаладонава Ж.С.

Бел.

10,0 0,2


53

В. Дунін-Марцінкевіч.Выбраныя творы. (Серыя “Беларускі кнігазбор”)

Бел.

18,0 0,5


54

У. Ліпскі.Выбраныя творы. (Серыя “Беларускі кнігазбор”)

Бел.

20,0 0,5


55

І. Ласкоў.Выбраныя творы. (Серыя “Беларускі кнігазбор”)

Бел.

25,0 0,5


56

Сапегі: асобы, кар’еры, маёнткі. Адк. рэд. А.А. Скеп’ян.

Бел., рус., пол.

10,0 0,15


57

Республика Беларусь: 25 лет созидания и свершений. Книга 1-7.

Рус.

45,0 3,0


58

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordination : каталог изданий из фондов Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси : XIX век: 1866–1900. В 3 кн. Кн. 2 (H–O)

Рус.

30,0 0,15


59

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordynation : каталог изданий из фондов Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси : XIX век: 1866–1900. В 3 кн. Кн. 3 (P–Z)

Рус.

18,0 0,15


60

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Рэчыцкі край. (да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнар-Запольскага).

Бел., рус., укр.

20,0 0,2


61

Роль креативной личности в развитии сетевого общества. Бабосов Е.М.

Рус.

20,0 0,15


62

Формирование командных лидеров в сфере спорта: социологические тренды. И.В.Котляров, Н.С.Рысюкевич

Рус.

30,0 0,15


63

Социокультурный анализ современного белорусского общества. И.В.Лашук

Рус.

11,0 0,15


64

У коле мясцовых спраў і праблем: рэлігійнае жыццё ў Вялікім Княстве Літоўскім і Каралеўстве Польскім у XVI – XVIII стст. / - калектыў аўтараў. Адк. рэд. А.А. Скеп’ян.

Бел., рус., пол.

10,0 0,2


65

Беларуская Народная Рэспубліка ў гісторыі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці.

Бел., рус.

20,0 0,3


66

Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 1919 г. Траццяк С.А.

Бел.

10,0 0,2


67

Гістарычныя лёсы беларускай савецкай дзяржаўнасці (да 100-годдзя абвяшчэння Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусі).

Бел., рус.

20,0 0,2


68

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Мсціслаў і Мсціслаўскі край.

Бел., рус.

20,0 0,3


69

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі. Стоўбцы і Стаўбцоўскі раён.

Бел., рус.

20,0 0,3


70

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Валовічы герба “Багорыя”.

Бел., рус., пол.

16,6 0,3


71

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі. Шклоў і Шклоўскі раён.

Бел., рус.

20,0 0,3


72

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі. Карэлічы і Карэліцкі раён: рэгіянальныя асаблівасці развіцця X–XX cтст.

Бел., рус.

25,0 0,3


73

Беларусь праз прызмы рэгіянальнай гісторыі. Дзятлава і Дзятлаўскі край.

Бел., рус.

20,0 0,3


74

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Крэва і мікрарэгіён.

Бел., рус., пол.

25,0 0,2


75

Славяне на территории Беларуси в догосударственный период (посвященная 90-летию Л.Д. Поболя). В 2 кн. Книга 1 - 2. Коллектив авторов. Науч. ред. О.Н. Левко.

Рус.

45,0 0,3


76

Беларусь в современных геополитических и геоэкономических процессах.

Бел., рус.

20,0 0,2


77

Институт истории Национальной академии наук Беларуси (к 90-летию образования) / Под ред. В.В. Даниловича.

Рус.

50,0 0,2


78

Беларуская мова ў сакральнай сферы. Зборнік артыкулаў

Бел.

18,0 0,2


79

Адлюстраванне сучаснай Беларусі ў мастацкай літаратуры / уклад.: Н.В. Якавенка.

Бел.

10,0 0,2


80

Философско-методологические проблемы современного познания. Берков, В.Ф., Павлюкевич, В.И.

Рус.

15,0 0,2


81

Браніслаў Эпімах-Шыпіла. Выбранае (серыя “Беларускі кнігазбор”)

Бел.

24,0 0,7


82

Аркадзь Куляшоў. Выбраныя творы (серыя “Беларускі кнігазбор”)

Бел.

24,0 0,7


83

Беларускі кніжны эпас (серыя “Беларускі кнігазбор”)

Бел.

24,0 0,7


84

Североевропейские древности Полоцкой земли в эпоху викингов. Дернович С.Д.

Рус.

11,0 0,2


85

Из истории периодической печати Беларуси.

Рус., бел.

12,0 0,15


86

Жизнь и деятельность академика Е.Ф. Карского в документах и материалах.

Рус., бел.

25,0 0,15


87

Роля павятовых соймікаў у сацыяльна-палітычным жыцці Вялікага Княства Літоўскага канца XVII – сярэдзіны XVIII стст. Мацук А.У.

Бел.

30,0 0,15


88

Антропологическая характеристика городского населения Восточной Европы XI–XVIII вв. / Под ред. О.В. Марфиной и С.В. Васильева.

Рус.

40,0 0,2


89

Физическое развитие детей и молодежи Беларуси / И.И. Саливон, О.В. Марфина, Н.И. Полина, Т.Л. Гурбо, Ю.В. Боом, Г.В. Скриган.

Рус.

40,0 0,15


90

Великий Октябрь в исторических судьбах белорусской государственности: Геополитика и национально-государственное строительство.

Бел., рус.

20,0 0,3


91

Станаўленне беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці: кастрычнік 1917 г. – студзень 1919 г. Мазец В.Г.

Бел.

10,0 0,2


92

Общественно-политическая жизнь в БССР (1944 – 1991 гг.). Нестерович Н.Б.

Рус.

10,0 0,15


93

З гісторыі населеных пунктаў Сенненскага раёна. Бараноўскі А.В.

Бел.

6,0 0,15


94

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordynation : каталог изданий из фондов Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси : XX век: 1901–1940

Рус.

16,0 0,15


95

Первая Итальянская война и межгосударственные отношения в Западной Европе в конце XV в. Мазарчук Д.В.

Рус.

20,0 0,15


96

Развитие рынка услуг автомобильного транспорта Беларуси в Евразийском экономическом союзе.

Рус.

12,0 0,15


97

Теория и практика социологических исследований: опыт Беларуси и Китая (под научной редакцией Г.П. Коршунова).

Рус.

12,0 0,2


98

Ценностные аспекты развития культуры Беларуси в контексте современных трансформаций. Веренич М.И.

Рус.

9,0 0,15


99

Национальная научная элита и проблемы ее формирования. Артюхин М.И.

Рус.

8,0 0,2


100

Закон меры. Сороко Э.М.

Рус.

30,0 0,15


101

“Адвечным шляхам” Ігната Абдзіраловіча: аналіз, інтэрпрэтацыі, уплывы.

Бел.

15,0 0,2


102

Беларуская мова ў сістэме гісторыка-культурных каштоўнасцей нацыі і дзяржавы.

Бел.

20,0 0,15


103

Гістарычны слоўнік беларускай мовы: даведачны выпуск.

Бел.

15,0 0,15


104

Лучна-1 у акрузе Полацка (ХІ – XVI стст.). Клімаў М.В.

Бел.

20,0 0,3


105

Надписи на стенах тюрем Беларуси периода немецкой оккупации 1941–1944 гг: неизвестные сведения НКВД СССР. Литвин А.М.

Рус.

15,0 0,3


106

История китайско-белорусских политических, экономических, научных и культурных связей (1921 – 2017 гг.).

Рус.

20,0 0,2


107

Исторические предпосылки и значение для Беларуси и Китая реализации проекта «Один пояс, один путь».

Рус.

13,0 0,3


108

Еўропа: актуальныя праблемы этнакультуры. В.В.Тугай.

Рус., бел.

25,0 0,2


109

Открытие Берестья. научно-популярное издание. П.Ф.Лысенко.

Рус.

15,0 0,2


110

Международное сотрудничество общественных объединений Республики Беларусь в 1991-2010 гг. Гросс Е.П.

Рус.

10,0 0,15


111

Медведев Виталий Федосович: ученый, патриот защитник Отечества. Серия «Биобиблиография ученых Беларуси».

Рус.

7,0 0,1


112

Финансовая политика стимулирования экономического роста.

Рус.

18,0 0,15


113

Институциональные вызовы экономического роста Беларуси

Рус.

30,0 0,2


114

Беларусь-Китай: тенденции и перспективы экономического сотрудничества.

Рус.

15,0 0,3


115

Межрегиональные связи Беларуси и Китая: экономический потенциал и перспективы развития.

Рус.

15,0 0,3


116

Опыт экспертно-аналитического сопровождения органов государственного управления Китайской Народной Республики и перспективы его использования в Республике Беларусь.

Рус.

15,0 0,3


117

Инновационная восприимчивость экономики Республики Беларусь: теоретические и методические аспекты.

Рус.

20,0 0,15


118

Философия и образование как факторы инновационного развития общества. Левко, А.И.

Рус.

25,0 0,20


119

Нацыянальная мастацкая традыцыя ў кантэксце гуманітарнай бяспекі Беларусі. Максімовіч, В.А.

Бел.

15,0 0,15


120

Философские основания религиозно мотивированного радикализма. Кутузова, Н.А.

Рус.

10,0 0,15


121

Профессиональная и корпоративная культура: технологии развития. Кочергин В.Я.

Рус.

10,0 0,2


122

Традыцыі жывёлагадоўлі Беларусі. Г.І.Каспяровіч, Л.П.Сівурава, А.Ю.Бабіч і іншыя

Бел.

30,0 0,2


123

Особенности сюжетосложения в игровом кино Беларуси. М. Костюкевич

Рус.

15,0 0,15


124

Лексічны атлас беларускіх народных гаворак. Т. 6. Дадатак. Курцова В. М.

Бел.

17,0 0,3


125

Слоўнік размоўнай і жаргоннай лексікі сучаснай беларускай мовы. Ганчарэнка (Шчасная) К.Д., Марозава А.А.

Бел.

10,0 0,3


126

Вялікі слоўнік сінонімаў беларускай мовы. Т.1 (літары А–Г). М.Н. Крыўко

Бел.

100,0 0,2


127

Вялікі слоўнік сінонімаў беларускай мовы. Т.2 (літары Д–К). М.Н. Крыўко

Бел.

100,0 0,2


128

Электронны інверсійна-граматычны слоўнік беларускай мовы.

Бел.

CD, 300 Мб. 0,2


129

Канкарданс беларускай мовы ХІХ стагоддзя. Выданне другое, дапоўненае (аўтар-складальнік – Н.М. Сянкевіч).

Бел.

108,45 Мб (CD) 0,1


130

Белорусский парламент в эпоху перемен. Василевич Г.А.

Рус.

18,0 0,3


131

Францыск Скарына. Новыя даследаванні.

Рус., бел.

20,0 0,3


132

Каталог «Кириллические издания: 1626–1636 гг. из коллекции Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси».

Рус.

20,0 0,3


133

Национальная академия наук Беларуси. История в документах.

Рус., англ.

40,0 0,3


134

Этнические традиции национальной кухни Беларуси. Гурко А.В., Бохан Л.В., Бункевич Н.С.

Рус.

23,0 0,7


135

Белорусский город в ретроспективе XX века. Кишик Ю.Н.

Рус.

20,0 0,4


136

Достопримечательности Минска и его окрестностей» // «Sights of Minsk and its surroundings». Мащенко С. Н.

Рус.

40,0 1,0


137

Вогнішча міфічнага часу. Ненадавец А.М.

Бел.

25,0 0,3


138

Очарование родных просторов. Локотко А.И.

Рус.

15,0 0,4


139

Іканастасы і алтары грэка-каталіцкіх храмаў Беларусі ХVІІ – першай паловы ХІХ ст. Флікоп-Світа Г. А.

Бел.

25,0 1,0


140

О, Беларусь, ты – гербная дзяржава. Геральдычныя санеты. Ізяслаў Катляроў.

Бел., рус.

12,0 0,4


141

Очерки ипотечного кредитования в Беларуси. Грузицкий Ю.Л.

Рус.

10,0 0,15


142

Сыновья армянского народа в боях за Беларусь (1941-1944 гг.). Литвин А.М., Арутюнян К.А.

Рус.

20,0 0,2


143

Чырвоны Мазыранін. Тугай У.В.

Бел.

10,0 0,12


144

Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі. 1772–1917 гг.

Бел.

45,0 0,2


145

Старажытнасці ІІІ–І тыс. да н.э. Беларусі і сумежных тэрыторый: новыя погляды і інтэпрэтацыі.

Бел, рус., англ.

25,0 0,2


146

«POST MORTEM. Пахавальныя помнікі ў гісторыка-культурнай прасторы: праблемы вывучэння і захавання».

Бел, рус..

30,0 0,15


147

Городище и селище Хотомель (материалы раскопок Ю.В. Кухаренко, И.П. Русановой в 1954-57, 1964 гг.)// Серия «Славянские древности Беларуси». Касюк Е.Ф., Белицкая А.Н., Вергей В.С., Плавинский Н.А.

Рус.

6,0 0,15


148

Урочище Благовщина в системе лагеря Малый Тростенец (по материалам историко-археологического исследования). Кошман В.И., Богданова А.П.

Рус.

0,15


149

Новые материалы по палеолиту Белорусско-Российского порубежья. Е. Г. Калечиц (г. Минск), Г. А. Хлопачев (г. Санкт-Петербург), А. В. Колосов (г. Могилев), М. Э. Полковникова (г. Санкт-Петербург).

Рус.

15,0 0,2


150

Советско-финляндская война (1939-1940) и Беларусь. Литвин А.М.

Рус.

53,0 0,3


151

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі. Ашмяншчына – штодзённае жыццё жыхароў края X–XX cтст.

Бел., рус

25,0 0,2


152

Статут 1588 г: заканадаўчыя гарантыі суверэнітэту ВКЛ.

Бел., рус, пол., укр.

20,0 0,2


153

Метрыка ВКЛ. № 35 (1551–1558).

Бел., старабел.

40,0 0,2


154

Метрыка ВКЛ кн. 427.

Бел., пол.

40,0 0,2


155

Гомельское и Могилевское Поднепровье в I—V вв. Н. Н. Дубицкая.

Рус.

15,0 0,2


156

Школьная адукацыя на тэрыторыі Беларусі ў час польска-савецкай вайны (1919–1921 гг.). Трубчык А. Г.

Бел.

12,0 0,15


157

Белорусско-китайские связи: история и современность / редкол.: А. А. Коваленя [и др.].

Рус., кит.

8,0 0,15


158

Уклад ураджэнцаў Беларусі ў сусветную археалогію. Віцязь С.П., Мядзведзева В.У., Дучыц Л.У.

Бел.

12,0 0,2


159

Беларусы Літвы. Ізергіна А.М.

Бел.

10,0 0,2


160

Італьянска-беларускі слоўнік. Калектыў аўтараў.

Італ., бел.

45,0 0,3


161

Беларуская мова і яе гаворкі ў лінгватэарэтычным і сацыякультурным кантэкстах. Смулкова Э.

Бел.

25,0 0,15


162

Стаўбцоўшчына на гісторыка-культурнай карце Беларусі.

Бел.

6,0 0,12


163

Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас. Вып. 1.

Бел.

25,0 0,2


164

Тафсіры, кітабы і хамаілы з прыватных кнігазбораў Беларусі. Тарэлка М.У.

Бел.

12,0 0,15


165

Паэтыка ландшафтаў: беларуска-ўкраінскія мастацкія праекцыі. Шаладонава Ж. С.

Бел.

10,0 0,15


166

Канцэпцыя чалавека і мадэль свету ў беларускай аповесці ХХ стагоддзя гістарычнай эпохі. Шаладонаў І. М.

Бел.

12,0 0,15


167

Язэп Нарцызавіч Драздовіч. Моўная спадчына. Галуза І. У.

Бел.

31,0 0,2


168

Белорусское экранное искусство и национальная киношкола. Медведева О.А.

Рус.

15,0 0,15


169

Художественная культура Радзивилловского Несвижа:XVIII-XXI вв. Мдивани Т.Г., Цмыг Г.П., Ювченко Н.А., Баженова О.Д.

Рус.

15,0 0,15


170

Духоўная спадчына Гарадоччыны. Уклад. Т.К. Цяпкова, Г.І. Цяпкова.

Бел.

20,0 0,2


171

Масленіца. Абрад. Песні (Беларуская народная творчасць) Укл. А.І. Ляшкевіч.

Бел.

40,0 0,2


172

Этнокультурные процессы Белорусского Поднепровья в прошлом и настоящем

Рус.

30,0 0,2


173

Кулуарамі творчай майстэрні Івана Навуменкі.

Бел.

65,0 0,2


174

Словазбор з фальклорна-этнаграфічных крыніц. Курцова В. М., Кунцэвіч Л. П.

Бел.

12,0 0,2


175

Пастаўшчына ў вымярэнні часу.

Бел.

6,0 0,15


176

Книга и общество. Вып. 1.

Рус.

20,0 0,15


177

Политическая социология. Энциклопедический словарь (под. общ. редакцией Е.М. Бабосова).

Рус.

40,0 0,3


178

Сфера услуг в современной экономике: теория и мировой опыт.

Рус.

10,0 0,2


179

Качество услуг: оценка, методы повышения, передовой опыт.

Рус.

10,0 0,2


180

Социально-гуманитарное образование: концептуальные основы, проектирование, способы реализации. Куиш А.Л.

Рус.

12,0 0,15


181

Сацыяльна-філасофскія погляды мысліцеляў Беларусі ў кантэксце міжрэлігійнай палемікі канца XVI – першай паловы XVII стст. Смалякоў Дз.А.

Бел.

10,0 0,2


182

Касмаганічны гімн «Рыгведы» X.129: Кампазіцыя і сэнс. Санько С.І.

Бел.

15,0 0,12