НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 396 83 27, 370 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Социально значимые издания

Ваши Материалы 

Тэорыя літаратуры ў дыялогу еўрапейскіх культур

Тэорыя літаратуры ў дыялогу еўрапейскіх культур Манаграфія прысвечана беларускай тэорыі літаратуры ў яе дыялогу паміж айчыннай і еўрапейскімі культурамі. Тэорыя літаратуры разглядаецца як адкрытая сістэма сучасных літаратурных ведаў, раскрываецца змест, форма і характар навуковых тэорый еўрапейскіх літ ...

Формирование командных лидеров в сфере спорта: социолог...

Формирование командных лидеров в сфере спорта: социологические тренды. Котляров, И. В. В современных быстро меняющихся условиях для достижения больших побед в спорте огромное значение имеют лидеры. Их можно условно разделить на четыре типа: лидеры для себя, командные, корпоративные, суперлидеры. Личностные качества спортивных лидеров различ ...

Хадзі, сонейка, да нас…» = ‘‘……’’ = ‘‘Dear sun, please,...

Хадзі, сонейка, да нас…» = ‘‘……’’ = ‘‘Dear sun, please, come to us…’’ : (з народнапаэтычнай спадчыны) У прапанаваную кнігу ўключаны калыханкі, забаўлянкі, песні, заклічкі, лічылкі, якія адра- саваны дзецям або бытуюць у дзіцячым асяродку. Даецца пераклад тэкстаў на кітайскую і англійскую мовы. Выданне багата ілюстравана арыгінальнымі малюнкамі жывап ...

Чалавек і асяроддзе: каменны век, Заходняе Палессе. Кал...

Чалавек і асяроддзе: каменны век, Заходняе Палессе. Калечыц, А. Г. Манаграфія – плён 20-гадовай працы аўтара на тэрыторыі Заходняга Палесся. На базе комплекснага аналізу вынікаў археалагічных даследаванняў на помніках гэтага рэгіёна і выкарыстання даных палеагеаграфічнага вывучэння пабудавана канцэпцыя паслядоўнага засял ...

Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные рас...

Черная книга флоры Беларуси: чужеродные вредоносные растения В книге обобщены сведения о биологических, экологических особенностях 52 видов наиболее вредоносных чужеродных сосудистых растений, широко распространившихся в природных и нарушенных экосистемах Беларуси. Охарактеризованы способы и история проникновения э ...

Этнические традиции национальной кухни Беларуси. Гурко,...

Этнические традиции национальной кухни Беларуси. Гурко, А. В. В очередной книге серии «Мир глазами этнолога» показан неоцени­мый вклад, который внесли этнические общности, населяющие нашу страну, в формирование национальной кухни Беларуси. Национальная культура питания рассматривается в контексте свойственных ей общ ...

Этнокультурные процессы Центральной Беларуси в прошлом ...

Этнокультурные процессы Центральной Беларуси в прошлом и настоящем Коллективная работа белорусских этнологов дает комплексное представление об этнокультурных традициях, ранней этнической и этноконфессиональной истории, особенностях материальной (жилище, одежда, традиции питания), социальной (семейные отношения, националь ...

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 14. Т

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 14. Т У чарговым томе слоўніка працягваецца этымалагічны аналіз беларускіх слоў на літару Т. Як і ў папярэдніх тамах, даследуецца гісторыя развіцця лексікі беларускай мовы і яе суадносіны з лексікай іншых славянскіх і неславянскіх моў. Разлічаны на філолагаў, ...

Я. Колас. Збор твораў. У 20 т. Т. 17. Публіцыстыка (пач...

Я. Колас. Збор твораў. У 20 т. Т. 17. Публіцыстыка (пачатак 1950-х гг. — 1956) i iнш. У сямнаццаты том Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Якуба Коласа ўвайшлі публіцыстыка (пачатак 1950-х гг. — 1956), з архіўных матэрыялаў (1925, 1926, 1930), нарысы (1917—1944), літаратурная крытыка (1928—1956). Колас, Я. Збор твораў. У 20 т. Т ...

Я. Колас. Збор твораў. У 20 т. Т. 18. Лісты (1908—1942)

Я. Колас. Збор твораў. У 20 т. Т. 18. Лісты (1908—1942) У васямнаццаты том Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Якуба Коласа ўвайшлі лісты 1908—1942 гг. Збор твораў. У 20 т. Т. 18. Лісты (1908—1942) / Якуб Колас ; рэд. тома Т. С. Голуб, М. І. Мушынскі ; падрыхт. тэкстаў і камент. Н. В. Дзенісюк [і ін ...

Я. Колас. Збор твораў. У 20 т. Т. 19. Лісты (1943—1953)

Я. Колас. Збор твораў. У 20 т. Т. 19. Лісты (1943—1953) Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Якуба Коласа ўвайшлі лісты 1943—1953 гг. Збор твораў. У 20 т. Т. 19. Лісты (1943—1953) / Якуб Колас ; рэд. тома Т. С. Голуб, М. І. Мушынскі ; падрыхт. тэкстаў і камент. А. А. Васілевіч [і інш.] ; Нац. акад. н ...

Я. Колас. Збор твораў. У 20 т. Т. 20. Лісты (1954—1956 ...

Я. Колас. Збор твораў. У 20 т. Т. 20. Лісты (1954—1956 і недатаваныя), аўтабіяграфіі, дзённікі, інскрыпты У дваццаты том Збору твораў народнага пісьменніка Беларусі Якуба Коласа ўвайшлі лісты (1954—1956, недатаваныя), аўтабіяграфіі, дзённікі, інскрыпты. Збор твораў. У 20 т. Т. 20. Лісты (1954—1956 і недатаваныя), аўтабіяграфіі, дзённікі, інскрыпты / Якуб К ...

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі. У 4 т. Т....

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі. У 4 т. Т. 3 Змест 3-га тома складаюць вершы і песні Я. Янішчыц, напісаныя ў перыяд з 1963 па 1988 г., якія не ўключаліся ў прыжыццёвыя паэтычныя зборнікі паэтэсы; уступны артыкул; навуковыя каментарыі да вершаў; дадаткі з успамінамі 46 пісьменнікаў, журналістаў, знаё ...