НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

 • Ул. Ф. Скорины, 40,
  220141, г. Минск, Беларусь
 • +375 17 369 94 02 (приемная)
  +375 17 369 83 27, 268 64 17
  (отдел реализации и маркетинга)
 • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
 • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Социально значимые издания

Ваши Материалы 

Мастацтва дзеля славы Божай: саламяныя іканастасныя вар...

Мастацтва дзеля славы Божай: саламяныя іканастасныя вароты і царкоўна-культавыя прадметы. Лабачэўская, В. А. Выданне прадстаўляе шэдэўры беларускага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва – саламяныя царскія вароты пачатку XIX ст. з іканастасаў палескіх цэркваў. На падставе ўпершыню ўведзеных архіўных крыніц і публікацый разглядаецца гісторыя вывучэння, музеефікацыі ...

Международное сотрудничество общественных объединений Р...

Международное сотрудничество общественных объединений Республики Беларусь (1991–2010 гг.). Гросс, Е. П. В монографии представлено комплексное исследование деятельности общественных объединений Республики Беларусь на мировой арене в 1991–2010 гг. Выявлены и проанализированы этапы, формы, направления, результаты и особенности международного сотрудничества общ ...

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 42 (1556–156...

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 42 (1556–1562 гг.) : Кніга запісаў № 42 (копія канца XVI ст.) Метрыка № 42 – унікальны збор дакументаў, якія асвятляюць сацыяльна-эканамічныя працэссы на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага (у асноўным у Заходняй Беларусі, Літве, Украіне, Падляшшы (сучаснай тэрыторыі Польшчы)) часоў правядзення валочнай памеры (15 ...

Народнае мастацтва. Сахута, Я. М.

Народнае мастацтва. Сахута, Я. М. Выданне ў даступнай, папулярнай форме асвятляе адзін з важнейшых відаў традыцыйнай культуры Беларусі – народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, мастацкія рамёствы і промыслы. Разглядаюцца набыткі і традыцыі мастацкай апрацоўкі дрэва, ганчарства, тэкстыл ...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культур...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура У трэцім томе выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» разглядаюцца асаблівасці эвалюцыі культуры беларускага сяла. Кніга першая прысвечана матэрыяльнай культуры, складаецца з адзінаццаці раздзелаў, у якіх асвятляюцца адметныя рысы сельскай архітэктуры ...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культур...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура Другая кніга трэцяга тома выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» прысвечана духоўнай культуры беларускага сяла, складаецца з больш чым дваццаці раздзелаў, у якіх разглядаюцца археалагічныя культавыя помнікі дахрысціянскага перыяду, міфы пра чараўніко ...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 4. Культур...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 4. Культура ХХ – пачатку ХХІ ст. Апошні том выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» прысвечаны культуры ХХ – пачатку ХХІ ст., складаецца з больш чым дваццаці раздзелаў, у якіх усебакова разглядаюцца працэсы фарміравання культуры, яе структуры і марфалогіі. Аналізуюцца тэндэнцыі і воп ...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Том 2. Культу...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Том 2. Культура гарадоў Х- пачатку XX ст. У другім томе выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» разглядаюцца асаблівасці эвалюцыі культуры беларускага горада. Кніга складаецца з пятнаццаці раздзелаў, якія прысвечаны архітэктуры гарадоў і мястэчак, турыстычнай атрактыўнасці іх гісторыка-культу ...

Национальная академия наук Беларуси: энцикл. справ.

Национальная академия наук Беларуси: энцикл. справ. В энциклопедическом справочнике представлена информация об истории Национальной академии наук Беларуси, её основополагающих документах, структурных подразделениях, центрах, институтах, организациях, а также об основных направлениях их деятельности и резул ...

Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921-1953 гг....

Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921-1953 гг. В в 2 кн. Кн. 2. Впервые в отечественной историографии подготовленно двухтомное издание, освещающее целый ряд сложных проблем отечественной истории. В историко-документальном очерке анализируются различные аспекты влияния Рижского мира 1921 г и созданной им геополитическо ...

Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921-1953, кн...

Рижский мир в судьбе белорусского народа. 1921-1953, кн. 1 (1921-1939) Впервые в отечественной историографии подготовленно двухтомное издание, освещающее целый ряд сложных проблем отечественной истории. В историко-документальном очерке анализируются различные аспекты влияния Рижского мира 1921 г. и созданной им геополитическ ...

Рэчыцкі край: да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана ...

Рэчыцкі край: да 150-годдзя з дня нараджэння Мітрафана Доўнара-Запольскага: зб. навук. арт. Зборнік уключае матэрыялы пра жыццё і творчасць выдатнага беларускага гісторыка, этнографа М. В. Доўнара-Запольскага. Асобны блок артыкулаў прысвечаны даследаванню гісторыі радзімы навукоўца – Рэчыцкага краю. Матэрыялы прайшлі апрабацыю на Міжнароднай нав ...

Силуэт города: развитие системы высотных доминант

Силуэт города: развитие системы высотных доминант Анализируется состояние проблемы силуэта города с точки зрения системной организации высотных доминант, структурируется ее теоретическая модель. Изучены художественные закономерности взаимодействия вертикальных акцентов в ходе исторического развития город ...

Сіла праклённага слова. Ненадавец, А. М.

Сіла праклённага слова. Ненадавец, А. М. Кніга з’яўляецца своеасаблівым працягам раней выдадзеных “Сілаю слова. Чорная і белая магія” (2002), “Праклятыя словам” (2006), у якіх аўтар звяртаецца да адвечнай праблемы зла, што па-ранейшаму не саступае свае пазіцыі сярод людзей. Прымаецца спроба адка ...

Славяне на территории Беларуси в догосударственный пери...

Славяне на территории Беларуси в догосударственный период : к 95-летию со дня рождения Леонида Давыдовича Поболя. В 2 кн. Кн. 1 В монографии представлены новейшие научные разработки в области археологических исследований, связанных с раннеславянской проблематикой на территории Беларуси. Освещены особенности памятников и культуры регионов Белорусского Поднепровья, Белорусского Пол ...

Соединенные Штаты Америки: история, политика, культура:...

Соединенные Штаты Америки: история, политика, культура: сб. науч. ст. Сборник научных статей посвящен актуальным вопросам истории внутриполитической жизни и внешней политики Соединенных Штатов Америки на разных этапах их существования, актуализирует проблемы историографии американской истории. Помещенные в сборник статьи на ...

Социокультурный анализ современного белорусского общест...

Социокультурный анализ современного белорусского общества. Лашук, И. В. В монографии разработаны теоретико-методологические и операциональные основания социокультурного анализа современного общества. Обосновано, что культурный код возможно исследовать через поведенческие модели социальных групп в экономической, политической, ...

Стратегия бытия человечества: от апокалиптики к ноосфер...

Стратегия бытия человечества: от апокалиптики к ноосферному веку. Водопьянов, П. А. Сможет ли человечество избежать экологической катастрофы, угрожающей в ближайшем будущем? Ответ на этот вопрос содержится в представленной книге, в которой раскрываются основные направления стратегии выживания человечества в условиях приближения к ноосфер ...

Твои сыновья, Беларусь: маршалы, генералы (адмиралы) –...

Твои сыновья, Беларусь: маршалы, генералы (адмиралы) – белорусы  и уроженцы Беларуси в годы Великой Отечественной войны: биографический справочник В книге приведены биографии маршалов, генералов и адмиралов СССР – белорусов и уроженцев Беларуси, участников Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Кроме биографических сведений, дается краткое описание их боевого пути, подвигов, приводится информа ...

Традыцыі жывёлагадоўлі Беларусі

Традыцыі жывёлагадоўлі Беларусі У кнізе на багатых архіўных, статыстычных, літаратурных крыніцах, палявых этнаграфічных матэрыялах паказана эвалюцыя жывёлагадоўлі Беларусі ад старажытных часоў і да сучаснасці, разглядаюцца змены ў структуры галіны, даследавана захаванне і мадэрнізацыя т ...