НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 396 83 27, 370 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Социально значимые издания

Ваши Материалы 

Археалагічны комплекс Лучна-1 у акрузе Полацка (XI–XVI ...

Археалагічны комплекс Лучна-1 у акрузе Полацка (XI–XVI стст.). Клімаў, М. В. Манаграфія прысвечана вынікам даследаванняў помніка Лучна-1 у акрузе Полацка, які з XI па XVI ст. уключаў комплексы феадальных сядзіб (І, ІІ, ІІІ) і грунтавых могільнікаў (І, ІІ). Асобна адлюстраваны пытанні развіцця матэрыяльнай культуры, сацыяльных адно ...

Архитектура: имя и образ: синтез в мировой и белорусско...

Архитектура: имя и образ: синтез в мировой и белорусской архитектуре = Architecture: name and image: synthesis in world and Belarusian achitecture Архитектура – это не только средство организации среды жизнедеятельности, но и способ воздействия на общество со стороны власти, религии, личности. Целью такого воздействия выступает идеологическое, духовное, эстетическое влияние на сознание человека, на ...

Беларускі іканапіс ХVІ – першай паловы ХХ ст.: альбом

Беларускі іканапіс ХVІ – першай паловы ХХ ст.: альбом У альбоме прадстаўлены помнікі іканапісу Беларусі ХVІ – пачатку ХХ ст. са збору Музея старажытнабеларускай культуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Гэтыя творы з’яўляюцца спадчынай праваслаўнай, каталіцкай і ўніяц ...

Беларускія посцілкі і дываны: антрапалогія і мастацтва ...

Беларускія посцілкі і дываны: антрапалогія і мастацтва традыцыйнай рэчы. Лабачэўская, В. А. У кнізе прадстаўлены асноўныя віды і мастацка-тэхналагічныя асаблівасці тканых посцілак і дываноў, што былі створаны ў беларускай вёсцы ў канцы ХІХ–ХХ ст. Даследуецца антрапалогія гэтых рэчаў, якія знітаваны з чалавекам традыцыйнай культуры, спадарожнічал ...

Белорусский город в ретроспективе XX в. Кишик, Ю. Н.

Белорусский город в ретроспективе XX в. Кишик, Ю. Н. На примере Витебска, Гродно и Могилева рассмотрены проблемы и достижения градостроительства Беларуси начиная с рубежа XIX–XX вв. Проанализированы интенсивные социалистические преобразования белорусских городов в ходе радикальной модернизации городских стр ...

Белорусы в Молдове и Молдова в белорусах. Квилинкова, Е...

Белорусы в Молдове и Молдова в белорусах. Квилинкова, Е. Н. Данная книга знакомит читателей с жизнью и деятельностью белорусской диаспоры Молдовы. Формы проявления у них этнической идентичности, а также особенности процесса адаптации, аккультурации и интеграции в молдавское этнокультурное пространство освещаются ...

Блізкае і дарагое: выбраныя артыкулы пра Уладзіміра Кар...

Блізкае і дарагое: выбраныя артыкулы пра Уладзіміра Караткевіча. Верабей, А. Л. У кнізе асэнсавана жыццё і творчасць Уладзіміра Караткевіча, пададзены радавод пісьменніка, даследаваны такія праблемы, як рамантызм творчасці, яе сувязі з фальклорам, традыцыі «Аповесці мінулых гадоў» і «Слова пра паход Ігаравы» ў яго творчасці і інш. ...

В музыке летящих ракет...»: (космос в зеркале авангардн...

В музыке летящих ракет...»: (космос в зеркале авангардной архитектуры). Локотко, А. И. В книге раскрывается тема космоса от Древнего Египта и Античности, Ренессанса и барокко до монументально-символичных произведений времен Французской революции К.-Н. Леду и Э.-Л. Булле, футуристических времен Первой мировой войны Э. Мендельсона и А. Сант-Э ...

Воины-армяне в боях за Беларусь (1941–1944 гг.)

Воины-армяне в боях за Беларусь (1941–1944 гг.) Мемориальное издание содержит впервые сведенные воедино на основе архивных и других источников персонифицированные данные о воинах-армянах, погибших, пропавших без вести и похороненных на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны, защитниках ...

Выбраныя працы. Бірыла М. В.

Выбраныя працы. Бірыла М. В. У зборніку змешчаны выбраныя працы акадэміка НАН Беларусі М. В. Бірылы па актуальных праблемах беларускай дыялекталогіі, беларускай антрапаніміі і сучаснай беларускай мове. Матэрыялы зборніка знойдуць выкарыстанне пры асвятленні пытанняў станаўлення і раз ...

Выбраныя творы. Арсень Ліс. (Серыя “Беларускі кнігазбор...

Выбраныя творы. Арсень Ліс. (Серыя “Беларускі кнігазбор”) У кнігу вядомага беларускага пісьменніка і фалькларыста А. Ліса (нар. 1934) увайшло ўсё самае значнае з яго творчага набытку. Першы раздзел «Дойліды беларускай дзяржаўнасці» склалі нарысы пра выдатных дзеячаў беларускага нацыянальнага Адраджэння. У раздзе ...

Выбраныя творы. Генадзь Кісялёў

Выбраныя творы. Генадзь Кісялёў У аднатомнік знакамітага гісторыка, літаратуразнаўца, археографа, пісьменніка Генадзя Кісялёва (1931–2008) уключаны найбольш значныя яго навукова-папулярныя творы, літаратурзнаўчыя артыкулы, эсэ пра дзечаў беларускага нацыянальнага руху. Восемдзясят шос ...

Выбраныя творы. Казімір Машынскі /Усходняе Палессе (Сер...

Выбраныя творы. Казімір Машынскі /Усходняе Палессе (Серыя “Беларускі кнігазбор”) Казімір Машынскі (1887–1959) — сусветнавядомы польскі вучоны-этнограф, аўтар фундаментальных даследаванняў «Народная культура славян», «Чалавек. Уступ да агульнай этнаграфіі і этналогіі» і інш. Асабліва цікавіла польскага вучонага самабытная народная куль ...

Выбраныя творы. Ласкоў, І. А.

Выбраныя творы. Ласкоў, І. А. У кнігу выбраных твораў беларускага паэта, празаіка, даследчыка этнагенезу беларусаў Івана Ласкова (1941–1994) увайшлі яго лепшыя вершы,паэмы «Трыццаць» і «Кульга», раман пра сібірскія прыгоды двух падлеткаў — беларуса і якута — «Стралецкая быліна», падра ...

Выбраныя творы. Сцяпан Александровіч

Выбраныя творы. Сцяпан Александровіч У кнігу выбраных твораў вядомага беларускага пісьменніка і літаратуразнаўца, доктара філалагічных навук, прафесара С. Х. Александровіча (1921–1986) уключаны займальна напісаныя нарысы пра самых знакамітых беларускіх пісьменнікаў, аповесць «Далёкія зарніц ...

Выбраныя творы. Уладзіслаў Галубок

Выбраныя творы. Уладзіслаў Галубок У кнігу выбраных твораў вядомага беларускага літаратурнага і тэатральнага дзеяча – паэта, празаіка, драматурга, акцёра і рэжысёра, заснавальніка новага беларускага тэатра У. І. Галубка (1882–1937) уключаны вершы і апавяданні, драматургічныя творы і публіц ...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 35. Уморати – ...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 35. Уморати – фолдровый У 35-м выпуску «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», які ўключае каля 2250 слоў на літары У–Ф, як і ў папярэдніх выпусках, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV–XVIII стст. Разлічаны на моваведаў, гіст ...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 36. Фолкга – ч...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 36. Фолкга – чорногрывый У 36-м выпуску «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», які ўключае 2012 слоў на літары Ф–Ч, як і ў папярэдніх выпусках, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV–XVIII стст. Разлічаны на моваведаў, гісторыка ...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 37. Чорное – я...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 37. Чорное – ящыкъ. Дадатак У 37-м выпуску «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», які ўключае каля 2113 слоў на літары Ч–Я і дадатак, як і ў папярэдніх выпусках, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV–XVIII стст. Разлічаны на мовав ...

Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4 т. Т. ...

Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4 т. Т. 4, кн. 3 (2 изд. дополненное) Чацвёрты том (кніга 3) «Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя» завяршае гэта выданне. Менавіта таму ў змесце яго адчуваецца пэўны храналагічны разнабой: нашай блізкай сучаснасці адпавядаюць толькі аглядныя раздзелы, якія прысвечаны асэнсаванню прабл ...