НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 268 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Реализованные издания

Ваши Материалы 

БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР: МАТЭРЫЯЛЫ І ДАСЛЕДАВАННІ. Выпуск 1

БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР: МАТЭРЫЯЛЫ І ДАСЛЕДАВАННІ. Выпуск 1 Зборнік змяшчае раздзелы: «Даследаванні», «Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас», «З Калекцыі фальклорных запісаў», «Матэрыялы палявых экспедыцый», «Беларускі фальклор у замежных публікацыях», «Фальклор беларусаў замежжа», «Рэцэнзіі», «Юбілеі». Пуб ...

Беларускія Александрыя, Троя, Трышчан…: перакладная бел...

Беларускія Александрыя, Троя, Трышчан…: перакладная белетрыстыка Беларусі ХV–ХVІІ стст. Вандроўныя сюжэты гістарычнай белетрыстыкі і рыцарскага рамана ХV—ХVІІ стагоддзяў не маглі не заблукаць з Заходняй Еўропы і на Беларусь. Тут на іх аснове былі створаны беларускія варыянты шырокавядомых твораў, якімі зачытвалася ўсё тагачаснае адукаванае г ...

Беларускія народныя паясы : тэхнікі вырабу, арнамент. В...

Беларускія народныя паясы : тэхнікі вырабу, арнамент. Васа (Селівончык В. І.) У кнізе падрабязна апісваюцца тэхнікі вырабу традыцыйных паясоў, аналізуюцца спосабы ўтварэння ўзораў, даследуюцца кампазіцыйна-арнаментальныя схемы, выкладаюцца прыёмы афармлення канцоў паясоў. Альбомная частка кнігі ўтрымлівае схемы ўзораў, фотаздымкі т ...

Беларускія пазаабрадавыя лірычныя песні. Грыневіч, Я. І...

Беларускія пазаабрадавыя лірычныя песні. Грыневіч, Я. І. У манаграфіі на аснове шырокага кола апублікаваных і архіўных крыніц комплексна даследуецца істотна важны пласт духоўнай спадчыны беларускага народа – пазаабрадавыя лірычныя песні. Разглядаюцца праблемы генезісу і паэтыкі лірычных песень, выяўляецца карці ...

Беларускія перакладчыкі, даследчыкі, ілюстратары «Слова...

Беларускія перакладчыкі, даследчыкі, ілюстратары «Слова о плъку Игорев?» У выданнi прыводзяцца асноўныя звесткi пра беларускiх перакладчыкаў, даследчыкаў, iлюстратараў “Слова”, а таксама пра некаторыя тапанiмiчныя i гiдранiмiчныя аб’екты на тэрыторыi старажытнай i сучаснай Беларусi, якiя засведчаны ў тэксце помнiка. Кнiга раз ...

Беларусская пейзажная живопись

Главный редактор — Дубовик Сергей Владимирович. Газета «Веды» — еженедельное научное информационно-аналитическое издание, учредителями которого являются Национальная академия наук Беларуси и Государственный комитет по науке и технологиям Республики Белар ...

Беларусы. Т. 13. Тэатральнае мастацтва

Беларусы. Т. 13. Тэатральнае мастацтва Комплекснае даследаванне «Тэатральнае мастацтва» з’яўляецца чарговым томам серыі «Беларусы». У кнізе прасочваецца гісторыя тэатральнага мастацтва Беларусі — ад вытокаў да сучаснасці. Разглядаюцца праблемы нацыянальнай тэатральнай спадчыны і сучаснага стан ...

Беларусы: Сучасныя этнакультурныя працэсы

Беларусы: Сучасныя этнакультурныя працэсы У выданні ўпершыню ў беларускай этналогіі на падставе матэрыялаў шматгадовых палявых экспедыцыйных даследаванняў, статыстычных і архіўных крыніц аналізуюцца сучасныя этнакультурныя працэсы, развіццё навуковай думкі аб паходжанні беларусаў, асноўныя фактар ...

Беларусь 2020: наука и экономика

Беларусь 2020: наука и экономика Концепция «Беларусь 2020: наука и экономика» отражает основные приоритеты научно-технического и социально-экономического развития Республики Беларусь, реализация которых предполагает построение постиндустриального общества на основе качественного и сбалан ...

Беларусь в Антарктике = Belarus in Antarctic : к 10-лет...

Беларусь в Антарктике = Belarus in Antarctic : к 10-летию начала регулярных научных и экспедиционных исследований В книге представлен краткий исторический очерк становления и развития научных и экспедиционных исследований белорусских ученых и специалистов в Антарктике. Приведены сведения о работе восьми белорусских антарктических экспедиций. Рассмотрены перспективы р ...

Беларусь в геополитических процессах XX– начала XXI в. ...

Беларусь в геополитических процессах XX– начала XXI в. : сборник научных статей В сборнике научных статей представлены исследования белорусских и украинских историков и политологов, раскрывающие актуальные вопросы роли и места Республики Беларусь в системе международных отношений, особенности межгосударственных контактов с отдельными ...

Беларусь в интеграционных проектах

Беларусь в интеграционных проектах В монографии анализируются различные аспекты участия Беларуси в региональных интеграционных объединениях (торгово-экономических, социально-политических, военных). Рассмотрены особенности интеграции нашей страны и других государств постсоветского пространс ...

Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг.

Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг. В монографии исследуются вопросы мобилизации в белорусских губерниях в русскую армию в начале Первой мировой войны, пополнения мобилизованными до штатов военного времени дислоцировавшихся тут частей и соединений; прослежено их участие в боевых действиях в ...

Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Смольянин...

Беларусь в Первой мировой войне 1914–1918 гг. Смольянинов, М. М. Во втором издании монографии, наряду с освещенными в первом издании (2014 г.) вопросами, впервые в историографии комплексно изложены в шести новых главах итоги более глубокого исследования таких вопросов, как отступление российских войск на белорусские зе ...

Беларусь на пути в будущее: социологическое измерение

Беларусь на пути в будущее: социологическое измерение В монографии представлен анализ настроений и ожиданий населения Беларусив различных сферах жизни общества (экономической, социальной, политической), позволяющий выявить основные тенденции социокультурных изменений в стране в их отражении в массовом сознан ...

Беларусь на современном этапе развития: социально-полит...

Беларусь на современном этапе развития: социально-политический и экономический анализ : материалы научно-практического семинара (Минск, 25 марта 2015 г.) В сборнике нашли отражение вопросы подготовки празднования 70-летия Победы советского народа над нацистской Германией и идеологического обеспечения предвыборной кампании, а также рассмотрены актуальные проблемы социально-политического и экономического раз ...

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Браслаўскі...

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Браслаўскія чытанні : (да 950-годдзя горада Браслава) : зб. навук. арт. У зборніку разгледжаны пытанні, звязаныя з археалогіяй і гісторыяй Браслава і Браслаўскага краю. Змешчаны матэрыялы, якія апісваюць этнаканфесійнае жыццё мясцовага насельніцтва на працягу некалькіх стагоддзяў, а таксама асаблівасці краязнаўства і турызму ...

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Бяроза і Б...

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Бяроза і Бярозаўскі рэгіён : зб. навук. арт. Зборнік прысвечаны розным аспектам гістарычнага развіцця Бярозаўшчыны, самой Бярозы і яе ваколіц. Асноўная ўвага надаецца найбольш вядомай фундацыі К. Л. Сапегі – бярозаўскаму кляштару картузаў, яго гісторыі і лёсу. Зборнік змяшчае артыкулы беларускіх і з ...

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Калінкавіч...

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Калінкавічы і Калінкавіцкі край: зб. навук. арт. Зборнік прысвечаны розным аспектам гістарычнага развіцця Калінкавіцкага раёна і змяшчае пашыраныя варыянты дакладаў, якія былі прачытаны на Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Калінкавічы і Калінкавіцкі край». Галоўны блок артыкулаў прысвечаны розным аспек ...

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Шумілінскі...

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Шумілінскі край : зб. навук. арт. У зборніку разгледжаны пытанні, звязаныя з археалогіяй і гісторыяй Шумілінскага краю. Змешчаны матэрыялы, якія апісваюць этнаканфесійнае жыццё мясцовага насельніцтва на працягу некалькіх стагоддзяў, ваенныя падзеі, а таксама асаблівасці краязнаўства і тур ...