НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 268 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Реализованные издания

Ваши Материалы 

Синрифтовая геодинамика Припятского прогиба

Синрифтовая геодинамика Припятского прогиба В монографии приведены результаты многолетних исследований проблем синрифтовой геодинамики Припятского прогиба – тектонотипа палеорифтового бассейна Восточно-Европейской платформы. Изложены тектоническая и формационная основы палеогеодинамических реконстр ...

Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў Х–ХVІІІ стст. : герал...

Сімвалы і гербы зямель Беларусі ў Х–ХVІІІ стст. : геральдычна-сфрагістычныя нарысы Выданне прысвечана зямельнай сімволіцы і геральдыцы Беларусі на працягу існавання трох яе асноўных дзяржаўных утварэнняў у Х–ХVІІІ стст. – Полацкай дзяржавы, Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага і Рэчы Паспалітай. Даследуюцца сімволіка і гера ...

Сістэма вобразаў усходнеславянскіх замоў: структурна-се...

Сістэма вобразаў усходнеславянскіх замоў: структурна-семантычны і фукцыянальны аспекты. Рабец Т. Д. У манаграфіі даследаваны механізмы фарміравання і развіцця вобразаў ўсходнеславянскіх замоў, выяўлены структурна-семантычныя і функцыянальныя асаблівасці замоўных вобразаў. Упершыню распрацавана методыка параўнальнага вывучэння персанажаў усходнеславянскі ...

Славянамоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага XVI–XV...

Славянамоўная паэзія Вялікага Княства Літоўскага XVI–XVIII стст. У кнізе прадстаўлены шэдэўры айчыннай паэтычнай спадчыны, якія былі створаны па-старабеларуску і па-старапольску ў часы Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага ў XVI–XVIII стст. і сёння складаюць супольны культурны набытак беларускага, літоўскаг ...

Славяне на территории Беларуси в догосударственный пери...

Славяне на территории Беларуси в догосударственный период : к 90-летию со дня рождения Леонида Давыдовича Поболя. В 2 кн. Кн. 1 В монографии представлены новейшие научные разработки в области археологических исследований, связанных с раннеславянской проблематикой на территории Беларуси. Освещены особенности памятников и культуры регионов Белорусского Поднепровья, Белорусского Поле ...

Славяне на территории Беларуси в догосударственный пери...

Славяне на территории Беларуси в догосударственный период : к 90-летию со дня рождения Леонида Давыдовича Поболя. В 2 кн. Кн. 2 В монографии представлены новейшие научные разработки в области археологических исследований, связанных с раннеславянской проблематикой на территории Беларуси. Освещены особенности памятников и культуры регионов Белорусского Поднепровья, Белорусского Поле ...

Славяне на территории Беларуси в догосударственный пери...

Славяне на территории Беларуси в догосударственный период : к 95-летию со дня рождения Леонида Давыдовича Поболя. В 2 кн. Кн. 1 В монографии представлены новейшие научные разработки в области археологических исследований, связанных с раннеславянской проблематикой на территории Беларуси. Освещены особенности памятников и культуры регионов Белорусского Поднепровья, Белорусского Пол ...

Славяне на территории Беларуси в догосударственный пери...

Славяне на территории Беларуси в догосударственный период: к 95-летию со дня рождения Леонида Давыдовича Поболя. В 2 кн. Кн. 2 В монографии представлены новейшие научные разработки в области археологических исследований, связанных с раннеславянской проблематикой на территории Беларуси. Освещены особенности памятников и культуры регионов Белорусского Поднепровья, Белорусского Пол ...

Слова о полку Игореве» в переводах на славянские языки ...

Слова о полку Игореве» в переводах на славянские языки XIX-XX вв. Булахов, М. Г. В издании воспроизводятся: первопечатный текст «Слова о полку Игореве», параллельный перевод его на русский язык, реконструкция на древнерусском языке А. А. Потебни, 22 прозаических перевода на славянские языки XIX–XX вв. (русский, украинский, белорусский ...

Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник н...

Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник научных статей В сборник включены материалы, посвященные проблемам теории и практики лексикографии, ее методологическим и лингвистическим аспектам. Анализируются вопросы терминографии, исторической лексикографии, исследуются отдельные виды словарей, новые словарные прое ...

Слоўнік беларускай мовы

Слоўнік беларускай мовы Найбольш поўнае акадэмічнае выданне слоўніка падрыхтавана з улікам змен, што адбыліся ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі». У аснову рэестра слоўніка, які ўключае каля 150 тыс. слоў, пакладзены рэес ...

Слоўнік беларускіх народных параўнанняў

Слоўнік беларускіх народных параўнанняў Параўнанні надаюць мове яркасць, адметнасць і той непаўторны каларыт, які адрознівае адну мову ад іншай. Яны ўзбагачаюць гаворку за кошт сваёй здольнасці трапна і вобразна выяўляць сутнасць самых разнастайных з’яў. Прапанаваны слоўнік – вопыт найбольш поў ...

Слоўнік лексічных варыянтаў у мове твораў Якуба Коласа

Слоўнік лексічных варыянтаў у мове твораў Якуба Коласа «Слоўнік лексічных варыянтаў у мове твораў Якуба Коласа» прысвечаны лексікаграфічнаму апісанню моўнага багацця твораў народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. Рэестр слоўніка максімальна поўна прадстаўляе лексічныя варыянты з твораў класіка. Слоўнік з’яўляе ...

Слоўнік Сенненшчыны ў 3 т. Т. 1: А–К

Слоўнік Сенненшчыны ў 3 т. Т. 1: А–К Слоўнік уключае рэгіянальную лексіку, сабраную пераважна на тэрыторыі Сенненскага раёна ў 80-я гады мінулага стагоддзя. Мясцовая гаворка жыхароў гэтай часткі Беларусі характарызуецца шэрагам адметных моўных асаблівасцей, якія вылучаюць тэрыторыю Сенненшчы ...

Современная антропология

Современная антропология Освещены основные проблемы антропологической науки с позиции интеграции гуманитарных и биологических знаний. Представлены новые междисциплинарные направления в антропологии – социокультурное, психологическое, экономическое и другие. Обращено внимание на с ...

Современные изменения глобального и регионального клима...

Современные изменения глобального и регионального климата. Логинов, В. Ф. В монографии рассмотрены внешние и внутренние факторы глобальных и региональных изменений климата за период инструментальных наблюдений. На основании данных дистанционного зондирования Земли, реанализа и компьютерного моделирования предложены объяснения э ...

Современные технологии в овощеводстве

Современные технологии в овощеводстве В монографии представлены инновационные технологии возделывания овощных культур; приведены морфологические и биологические особенности; дана характеристика сортов и гибридов белорусской селекции. Значительное внимание уделено агротехническим приемам произ ...

Современный сортимент садовых насаждений Беларуси

Современный сортимент садовых насаждений Беларуси В каталоге представлен сортимент садовых культур Беларуси. Приведена классификация садовых культур с определением понятий: сорт, клон, форма, гибрид, сеянец, саженец, а также признаков растений и биологических свойств. Дано помологическое описание сорта и ...

Современный социум в мире глобальных перемен: к 85-лети...

Современный социум в мире глобальных перемен: к 85-летию ака-демика Е. М. Бабосова Книга посвящена 85-летию известного белорусского ученого, философа и социолога, почетного директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси, Лауреата Государственной Премии БССР, академика НАН Беларуси Е. М. Бабосова. Автор фундаментальны ...

Сопоставительное описание русского и белорусского языко...

Сопоставительное описание русского и белорусского языков. Словообразование В монографии дается сопоставительное описание словообразовательных систем современных русского и белорусского языков, устанавливаются основные способы и средства образования мотивированных единиц всех знаменательных частей речи, а также продуктивность сло ...