НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 396 83 27, 370 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Реализованные издания

Ваши Материалы 

Палешукі-беларусы : этнаграфічны. нарыс пер. з рус. і к...

Палешукі-беларусы : этнаграфічны. нарыс пер. з рус. і камент. Сяргея Грунтова. Сержпутоўскі, А. К. Кніга прадстаўляе першае беларускае выданне рукапісу А. К. Сержпутоўскага (1864–1940) «Палешукі-беларусы», створанага ў 1908 г. для Расійскага этнаграфічнага музея, дзе ён захоўваецца да цяперашняга часу разам з іншымі рукапісамі, калекцыямі і фотаархівам ...

Паразито-хозяинные сообщества (гельминты – мышевидные г...

Паразито-хозяинные сообщества (гельминты – мышевидные грызуны) естественных и антропогенных ландшафтов В монографии приведена интегральная оценка структуры сообществ паразитов и хозяев, выявлены закономерности ее изменения в процессе трансформации экосистем, на основе чего разработаны принципы организации паразито-хозяинных сообществ в природных и антропог ...

Партии, профессиональные союзы, женские организации во ...

Партии, профессиональные союзы, женские организации во Франции, Германии, Великобритании (1815–1914). Чикалова, И. Р. В монографии на примере Франции, Германии и Великобритании рассматривается становление и развитие общественных институтов, их место в социально-политических системах европейских стран в хронологических границах 1815–1914 гг. Показывается место в обществен ...

Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Ук...

Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне : гісторыя і памяць : зб. навук. арт. У зборнік увайшлі навуковыя артыкулы па актуальнай навуковай праблеме «Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне», якія дэманструюць розныя падыходы ў беларускай, расійскай і ўкраінскай гістарыяграфіях. Тэматычнае кола пытанняў, пастаўл ...

Паўстанне 1863–1864 гг.: вядомыя і невядомыя крыніцы бе...

Паўстанне 1863–1864 гг.: вядомыя і невядомыя крыніцы беларускіх архіваў У манаграфіі прааналізаваны працэс фарміравання дакументальнага корпусу публікацый па гісторыі паўстання 1863–1864 гг., праведзена класіфікацыя і відавая характарыстыка выяўленых у беларускіх архівасховішчах неапублікаваных крыніц аб падзеях 1863–1864 гг. ...

Паэзія архітэктуры Габрусь Т. В.

Паэзія архітэктуры Габрусь Т. В. Кнігу складаюць навукова­-папулярныя нарысы­-эсэ на тэму паэтычнага і сімвалічнага асэнсавання айчыннай архітэктурнай спадчыны. Яны маюць агульнае эстэтычна­-выхаваўчае значэнне, могуць быць выкарыстаны ў турыстычных праграмах. Прызначаецца навуковым раб ...

Паэт-перакладчык Язэп Семяжон: адметнасць творчай індыв...

Паэт-перакладчык Язэп Семяжон: адметнасць творчай індывідуальнасці У кнізе ўпершыню разглядаецца шматгранная творчая дзейнасць аднаго з найбольш яркіх прадстаўнікоў беларускага мастацкага перакладу ХХ ст. Язэпа Семяжона (1914 — 1990) — прафесійнага перакладчыка, паэта, літаратура- і перакладазнаўцы. На аснове музейных і ...

Паэтыка беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: суб’ектна-а...

Паэтыка беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: суб’ектна-аб’ектныя суадносіны У манаграфіі паэтыка беларускай літаратуры ХХ ст. разглядаецца пад вуглом гледжання структурнай арганізацыі літаратурнага твора, у аснове якой знаходзяцца суб’ектна-аб’ектныя ўзаемадачыненні. На разнастайным матэрыяле, перш за ўсё на творах класікаў, прас ...

Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі ...

Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі XVI–XVII стст. У манаграфіі раскрываецца генезіс, паэтыка і семіётыка старабеларускага публіцыстычнага дыскурсу, выяўлены яго галоўныя мастацка-эстэтычныя формы. Асветлены ключавыя тэмы і праблемы, што ўздымаліся на старонках публіцыстычных твораў. Вызначаны асноўныя ст ...

Паэтыка літаратурных сувязей

Паэтыка літаратурных сувязей У выніку глыбокага параўнальна-тыпалагічнага аналізу выяўляюцца дамінантныя характарыстыкі беларуска-еўрапейскай літаратурнай інтэграцыі. На багатым факталагічным і навукова-тэарэтычным матэрыяле прасочваюцца вядучыя этнакультурныя канцэпты ў беларуска-іс ...

Перекидной календарь на 2011 год «Национальная академия...

Перекидной календарь на 2011 год «Национальная академия наук — 2011» Традиционно календарь содержит важнейшие даты в истории академии: основание отделений наук, создание и преобразование институтов, избрание академиков, учреждение наград Национальной академии наук, награждение Национальной академии наук, институтов государ ...

Перекидной настенный календарь на пружине на 2012 год

Перекидной настенный календарь на пружине на 2012 год Перекидной настенный календарь на пружине на 2012 год «Волшебный мир природы» содержит фотографии лесных животных и птиц Беларуси, красивые пейзажные фотографии.

Переход от традиционного к биоорганическому земледелию ...

Переход от традиционного к биоорганическому земледелию в Республике Беларусь (методические рекомендации) В книге представлены научно обоснованные рекомендации по переходу от традиционного к биоорганическому земледелию, производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции, поддержанию и повышению плодородия почв и улучшению охраны окружающей среды. ...

Перспективные технические средства и технологии для раз...

Перспективные технические средства и технологии для развития космической отрасли: результаты реализации программы Союзного государства «Разработка космических и наземных средств обеспечения потребителей России и Беларуси информацией дистанционного зондиро В книге изложена информация об основных результатах реализации проектов программы Союзного государства «Мониторинг-СГ» (2013–2017 гг.). При выполнении программы получены новые результаты, направленные на создание средств, технологий и программных комплекс ...

Перспективы развития социума. Шавель, С. А.

Перспективы развития социума. Шавель, С. А. Изложены методологические аспекты социологического перспективизма, раскрыты эвристические функции категорий «воображение», «детерминизм», «постэкономическое общество». Анализируются социологические перспективы личностного роста, социальной сферы и непосре ...

Песенны фальклор Палесся: лірычныя песні

Песенны фальклор Палесся: лірычныя песні Зборнік беларускіх пазаабрадавых песень Беларускага Палесся (любоўных, сямейных, жартоўных, сацыяльна-бытавых, балад і інш.) – вынік шматгадовай даследчай працы вядомага ў Беларусі і за яе межамі выдатнага фалькларыста, харавога дырыжора, вучня і паслядоў ...

Песні Велеўшчыны ў запісах Міколы Залатухі : з электрон...

Песні Велеўшчыны ў запісах Міколы Залатухі : з электронным дадаткам У зборніку сабраны народныя песні, запісаныя ў 1980-я – пачатку 1990-х гадоў у вёсцы Велеўшчына Лепельскага раёна Віцебскай вобласці вядомым беларускім мастаком і рэстаўратарам Міколам Залатухам. Песні, упарадкаваныя згодна з бегам каляндарнага часу і сям ...

ПИТАНИЕ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ

ПИТАНИЕ И ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В четвертом выпуске данного сборника представлены статьи в свете новых и актуальных тенденций в современной нутрициологии, направленных на профилактику и коррекцию дефицита витаминов и микроэлементов в питании человека, оценку обеспеченности организма мик ...

Питание и обмен веществ: сборник научных статей

Питание и обмен веществ: сборник научных статей В сборнике представлены обзорные и оригинальные работы ученых и специалистов в области биохимии, гигиены питания, пищевых технологий, представляющих ведущие центры нутрициологических исследований в Российской Федерации и Республике Беларусь. Приводятся об ...

Плазменные технологии и устройства для переработки отхо...

Плазменные технологии и устройства для переработки отходов. Моссэ, А. Л. В настоящее время интерес и разнообразие подходов к решению проблемы переработки и уничтожения различных видов накопленных и образующихся отходов существенно возросли. Это связано с тенденцией на «экологизацию» среды обитания, а также с возрастанием опасн ...