НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

 • Ул. Ф. Скорины, 40,
  220141, г. Минск, Беларусь
 • +375 17 369 94 02 (приемная)
  +375 17 369 83 27, 268 64 17
  (отдел реализации и маркетинга)
 • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
 • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Реализованные издания

Ваши Материалы 

Гидравлика и теплообмен шаровых засыпок в условиях акти...

Гидравлика и теплообмен шаровых засыпок в условиях активной зоны водо-водяных ядерных реакторов с микротвэлами В книге изложены основные вопросы гидравлики и теплообмена в тепловыделяющих сборках (ТВС) ядерных реакторов насыпного типа с микротвэлами. Форма топлива в ТВС – шаровые микротвэлы диаметром около миллиметра, состоящие из топливного ядра и герметичной обо ...

Гидравлика: учеб. пособие

Гидравлика: учеб. пособие В пособии рассмотрены общие вопросы теории гидростатики и гидродинамики, динамических и объемных гидромашин, гидравлического оборудования. Изложен порядок расчета гидротранспорта сырья и продуктов, систем водоснабжения и канализации. Рекомендовано для ст ...

Гидрогенно-карбонатные ландшафты Полесья: генезис, сост...

Гидрогенно-карбонатные ландшафты Полесья: генезис, состояние фитобиоты, охрана. Михальчук, Н. В. Приведены результаты многолетних исследований гидрогенно-карбонатных ландшафтов (ГКЛ) западной части Белорусского Полесья. Подробно изложены вопросы генезиса данной категории ландшафтов с акцентом на выяснение проблемных моментов, связанных с формирование ...

Гидрогеология и минеральные воды Беларуси. Кудельский, ...

Гидрогеология и минеральные воды Беларуси. Кудельский, А. В. Приведены результаты новейших исследований региональной гидрогеологии Беларуси и смежных территорий северо-запада Восточно-Европейской платформы. Подчеркнута определяющая роль четвертичных оледенений в становлении современной гидрогеологии региона, вперв ...

ГІСТАРЫЧНА-АРХЕАЛАГІЧНЫ ЗБОРНІК. Выпуск 28

ГІСТАРЫЧНА-АРХЕАЛАГІЧНЫ ЗБОРНІК. Выпуск 28 Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі працягвае выданне «Гістарычна-археалагічнага зборніка». У гэтым выпуску змешчаны артыкулы гісторыкаў і археолагаў нашай краіны, прысвечаныя актуальным праблемам айчыннай гісторыі і метадалогіі гістар ...

Гістарычна-археалагічны зборнік. Выпуск 29

Гістарычна-археалагічны зборнік. Выпуск 29 Інстытут гісторыі НАН Беларусі працягвае выданне «Гістарычна-археалагічнага зборніка». Дадзены выпуск прысвечаны 85-годдзю з дня заснавання Інстытута. У зборніку змешчаны артыкулы вядучых вучоных-гісторыкаў Беларусі, якія прааналізавалі найноўшыя дасягнен ...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 30.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 30. У 30-м выпуску Гістарычнага слоўніка беларускай мовы, які ўклю­чае каля 2000 слоў на літару Р (ралецъ — рушать), як і ў папя­рэдніх, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV—XVIII стст. Разлічаны на моваведа ...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 31

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 31 У 31-м выпуску «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», які ўключае каля 2000 слоў на літары Р—С (рушаючий — смущенье), як і ў папярэдніх выпусках, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV—XVIII стст. Разліч ...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 32.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 32. У 32-м выпуску «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», які ўключае каля 2000 слоў на літару С (смыковати — струмень), як і ў папярэдніх выпусках, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV—XVIII стст. Разліча ...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 33

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 33 У 33-м выпуску «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», які ўключае каля 2100 слоў на літары С–Т, як і ў папярэдніх выпусках, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV–XVIII стст. Разлічаны на моваведаў, гіст ...

Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння гісторыі Белару...

Гістарыяграфія і крыніцы вывучэння гісторыі Беларусі: традыцыі і навацыі : зб. навук. арт. У зборніку вучоныя з Беларусі, Расіі і Украіны прадставілі вынікі сваіх даследаванняў, важнейшыя разважанні над шляхамі вырашэння актуальных праблем, якія існуюць у гістарычнай навуцы. Адрасаваны даследчыкам, тым, хто распачынае свой шлях у навуку, усім, ...

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатк...

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст. У 2 кн. Кн. 1 Упершыню ў беларускай гістарыяграфіі раскрыты гістарычныя перадумовы і заканамернасці працэсу нацыянальнага самавызначэння беларускага народа; адлюстраваны шлях ад узнікнення ідэі дзяржаўнасці да фарміравання нацыянальнага самавызначэння; раскрыты шлях ад ...

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатк...

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст. У 2 кн. Кн. 2 У другой кнізе калектыўнай манаграфіі ўпершыню паказана развіццё беларускай дзяржаўнасці пасля аб’яднання беларускага народа ў 1939 г., яе стан у час Вялікай Айчыннай вайны, адлюстравана пасляваеннае дзяржаўнае будаўніцтва, раскрыты працэс станаўлення і ў ...

Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4 т. Т. ...

Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4 т. Т. 4, кн. 3 Чацвёрты том (кніга 3) «Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя» завяршае гэта выданне. Менавіта таму ў змесце яго адчуваецца пэўны храналагічны разнабой: нашай блізкай сучаснасці адпавядаюць толькі аглядныя раздзелы, якія прысвечаны асэнсаванню прабл ...

Гісторыя беларускай літаратуры ХІ—ХІХ стагоддзяў. У 2 т...

Гісторыя беларускай літаратуры ХІ—ХІХ стагоддзяў. У 2 т. Т. 1. Даўняя літаратура: ХІ — першая палова XVIII стагоддзя Дадзеная праца — вынік грунтоўнага вывучэння шматвяковага працэсу станаўлення і развіцця прыгожага пісьменства на беларускіх землях ад яго зараджэння да пачатку фарміравання нацыянальнай літаратуры. На вялікім фактычным матэрыяле ўсебакова раскрыты змест, ...

Гісторыя беларускай літаратуры ХІ—ХІХ стагоддзяў. У 2 т...

Гісторыя беларускай літаратуры ХІ—ХІХ стагоддзяў. У 2 т. Т. 2. Новая літаратура : другая палова XVIII—XIX стагоддзе Дадзеная праца — вынік грунтоўнага вывучэння шматвяковага працэсу станаўлення і развіцця прыгожага пісьменства на беларускіх землях ад яго зараджэння да пачатку фарміравання нацыянальнай літаратуры. На вялікім фактычным матэрыяле ўсебакова раскрыты змест, ...

Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі : зб. навук. арт.

Гісторыя гандлю на тэрыторыі Беларусі : зб. навук. арт. Зборнік прысвечаны розным аспектам развіцця гандлю на тэрыторыі Беларусі з ранняга часу да сённяшняга перыяду, змяшчае артыкулы навукоўцаў, а таксама пашыраныя варыянты дакладаў, якія былі прадстаўлены на навуковай канферэнцыі. Разлічаны на прафесійных г ...

Гісторыя праз лёсы. Том 1. Марціновіч, А. А.

Гісторыя праз лёсы. Том 1. Марціновіч, А. А. Новая шматтомная праца пісьменніка знаёміць чытачоў з гісторыяй нашага краю праз лёсы легендарных і гістарычных асоб. У томе тры кнігі – «Першыя з першых» (яе героі – легендарная Скрэва, Прадслава, Малуша, Рагнеда, яе дачка Прадслава Уладзіміраўна, а такс ...

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Белар...

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 2. Протарэнесанс і Адраджэнне У томе разглядаюцца перадумовы і станаўленне філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі ў канцы XV – сярэдзіне XVI ст. Аналізуецца сацыякультурная сітуацыя і ідэалагічны кантэкст засваення і развіцця ідэй еўрапейскага Рэнесансу з пункту погляду між ...

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Белар...

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 3. Рэфармацыя. Контррэфармацыя. Барока Трэці том з’яўляецца лагічным працягам двух папярэдніх і прысвечаны другой палове XVI – пачатку XVII ст. у інтэлектуальнай гісторыі Беларусі. У цэнтр увагі аўтараў трапілі рэлігійныя феномены – рэфармацыйныя і контррэфармацыйныя кірункі тагачаснай беларус ...