НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 268 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Реализованные издания

Ваши Материалы 

Выбраныя творы. Лынькоў Михась (Серыя “Беларускі кнігаз...

Выбраныя творы. Лынькоў Михась (Серыя “Беларускі кнігазбор”) Міхась Лынькоў (1899–1975) — народны пісьменнік Беларусі. У кнігу ўключана ўсё самае значнае з яго творчай спадчыны — апавяданні, дзе найбольш ярка праявіўся талент пісьменніка, аповесці, нарысы, лісты да розных асоб. Шэсцьдзясят восьмы том кніжнага праек ...

Выбраныя творы. Маўр, Я.

Выбраныя творы. Маўр, Я. Хто з нас не ведае Янку Маўра (1883–1971), аўтара надзвычай займальных прыгодніцкіх і фантастычных твораў, якія вельмі палюбіліся юным чытачам? Ды і дарослыя не могуць імі не зачытвацца. У кнігу ўвайшлі найбольш цікавыя яго аповесці, а таксама апавяданні, ...

Выбраныя творы. Рыгор Семашкевіч

Выбраныя творы. Рыгор Семашкевіч У аднатомнік выбраных твораў Рыгора Семашкевіча (1945–1982) увайшлі найбольш значныя вершы, аповесці, літаратурныя артыкулы Восемдзесят дзявяты том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор». Семашкевіч, Р. М. Выбраныя творы / Рыгор Семашкевіч ; уклад. ...

Выбраныя творы. Сачанка, Б. І.

Выбраныя творы. Сачанка, Б. І. У аднатомнік выбраных твораў вядомага беларускага празаіка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Барыса Сачанкі ўвайшлі самыя значныя яго аповесці і апавяданні, прысвечаныя роднаму Палессю. У раздзеле «Эсэ, публіцыстыка» пісьменнік расказвае пра асобныя моманты літ ...

Выбраныя творы. Стральцоў, М. Л.

Выбраныя творы. Стральцоў, М. Л. Крытык Алесь Адамовіч назваў талент пісьменніка, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Купалы М. Стральцова (1937–1987) «акрыленым высокай культурай думкі і пачуцця». Кнігу выбранага склалі класічная проза («Смаленне вепрука», «Загадка Багдановіча» ...

Выбраныя творы. Уладзіслаў Сыракомля.

Выбраныя творы. Уладзіслаў Сыракомля. Гэта – самае поўнае выданне на беларускай мове твораў выдатнага паэта, празаіка, драматурга, публіцыста і гісторыка-краязнаўца Беларусі У. Сыракомлі (1823–1862). Чытач мае магчымасць пазнаёміцца тут з усімі асноўнымі жанрамі яго творчасці. Пяцьдзясят сём ...

Выбраныя творы. Усевалад Ігнатоўскі

Выбраныя творы. Усевалад Ігнатоўскі Кнігу выдатнага беларускага гісторыка, першага прэзідэнта Акадэміі навук Беларусі Усевалада Ігнатоўскага (1881–1931) склалі самыя значныя яго працы, у якіх раскрываецца беларуская мінуўшчына. Дзевяноста сёмы том кніжнага праекта «Беларускі кнігазбор». ...

Выбраныя творы. Францішак Багушэвіч (Серыя “Беларускі к...

Выбраныя творы. Францішак Багушэвіч (Серыя “Беларускі кнігазбор”) Францішак Багушэвіч (1840–1900) — выдатны беларускі паэт, адзін з пачынальнікаў новай беларускай літаратуры. У кнігу ўвайшлі цалкам Яго кнігі «Дудка беларуская» і «Смык беларускі», а таксама вершы розных гадоў, апавяданні, публіцыстычныя артыкулы, лісты д ...

Выбраныя творы. Цішка Гартны.

Выбраныя творы. Цішка Гартны. Кнігу Цішкі Гартнага (Зміцера Хведаравіча Жылуновіча; 1887–1937) склалі найлепшыя яго вершы розных гадоў, дзве квадры «Сокі цаліны», апавяданні. У дадатку змешчаны кароткая аўтабіяграфія, згадкі пра бацьку дачкі Галіны Жылуновіч, урывак з успамінаў Льва К ...

Выявы міфалагічнага выраю

Выявы міфалагічнага выраю У кнізе аналізуюцца часта сустракаемыя ў беларускай дэманалогіі персанажы: ведзьма, Баба-Яга, нячысцік (чорт). Падкрэсліваецца, што дэманалагічны рад нашай міфалогіі з’яўляецца адным з самых багатых у свеце. Прыводзяцца шматлікія прыклады, зафіксаваныя фа ...

Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культур...

Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зб. нав. арт. У 2 ч. Ч. 2 Зборнік прысвечаны розным аспектам станаўлення, развіцця Вялікага Княства Літоўскага, яго грамадска-палітычнай і культурнай спадчыны. Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі. Вялікае Княства Літоўс ...

Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культур...

Вялікае Княства Літоўскае: палітыка, эканоміка, культура : зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 1 Зборнік прысвечаны розным аспектам станаўлення і развіцця Вялікага Княства Літоўскага, яго грамадска-палітычнай і культурнай спадчыны. Разлічаны на прафесійных гісторыкаў, выкладчыкаў і ўсіх тых, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі. Вялікае Княства Літоў ...

Галега восточная и ее возможности

Галега восточная и ее возможности Рассмотрены состояние и перспективы расширения посевов галеги восточной, показано кормовое и агротехническое значение этой культуры. Изучены закономерности роста и развития растений, оптимизированные приемы технологии выращивания. Показана роль галеги вос ...

Гарызонты беларускай драматургіі

Гарызонты беларускай драматургіі Кніга ўяўляе сабой першы вопыт абагульнення творчага шляху беларускай драматургіі ад вытокаў да нашых дзён. На вялікім фак-тычным матэрыяле даследуюцца асноўныя заканамернасці яе развіцця, адзначаюцца характэрныя цяжкасці і супярэчнасці. Вялікая ўвага ўдз ...

Гастроэнтерология и диетология в детском возрасте: руко...

Гастроэнтерология и диетология в детском возрасте: руководство для врачей. Сукало, А. В. В книге рассмотрены этапы становления и анатомо-физиологические особенности пищеварительного тракта у детей, семиотика при его патологии; представлены методы гастроэнтерологического обследования; подробно изложены современные взгляды на этиологию, патоген ...

Гельминты и гельминтозы домашних хищных млекопитающих

Гельминты и гельминтозы домашних хищных млекопитающих В монографии изложены результаты исследований, выполненных авторами в ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», Витебской государственной академии ветеринарной медицины и РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского». Исследования выпо ...

Гельминты хищных млекопитающих (семейство Canidae, Fisc...

Гельминты хищных млекопитающих (семейство Canidae, Fischer, 1817) в естественных условиях и на зверофермах В монографии представлены результаты многолетних исследований, выполненных авторами в ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам», в РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского» и Витебской Государственной академии ветеринарной медицины. ...

Генетика: Энциклопедический словарь

Генетика: Энциклопедический словарь Словарь является научно-справочным пособием по генетике, впервые был издан в Беларуси в 1999 г. Второе издание существенно дополнено и исправлено. Словарь содержит более 8000 терминов, приведенных в алфавитном порядке. Впервые в отечественной практике пре ...

Генетико-биотехнологические основы создания межвидовых ...

Генетико-биотехнологические основы создания межвидовых гетероплоидных гибридов овса В монографии изложены результаты многолетних исследований автора по межвидовой гибридизации овса между видами A. sativa и A. strigosa, обобщены литературные данные по вопросам несовместимости и стерильности при отдаленной гибридизации и по методам их прео ...

Генетические основы селекции растений. В 4 т. Т. 3. Био...

Генетические основы селекции растений. В 4 т. Т. 3. Биотехнология в селекции растений. Клеточная инженерия Настоящий коллективный труд, подготовленный учеными Белорусского общества генетиков и селекционеров, выходит с 2008 г. и посвящен обобщению опыта применения генетических методов в совершенствовании частной селекции растений. В третьем томе отражены резул ...