НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 268 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Общественные и гуманитарные науки

Ваши Материалы 

Духоўныя спектры агню: Тарас Шаўчэнка і беларуская літа...

Духоўныя спектры агню: Тарас Шаўчэнка і беларуская літаратура пачатку ХХ ст. Чытачу прапануецца сучаснае асэнсаванне беларускай кла¬січнай спадчыны пачатку ХХ ст. у святле паэзіі Тараса Шаўчэнкі. Упершыню вылучаныя тыпалагічныя паралелі мастацка-эстэ¬тычнага пазнання нацыянальнага свету раскрылі вобразна-сім¬валічную, ментальна аб ...

Живопись Беларуси на рубеже веков: потери и обретения

Живопись Беларуси на рубеже веков: потери и обретения Монография посвящена актуальным вопросам развития живописи Беларуси на рубеже ХХ–ХХI веков. В работе охвачены основные аспекты проблематики, связанные с особенностями развития станковой живописи Беларуси и творчеством художников. Основное внимание уделено ...

Замежная мовазнаўчая беларусістыка на міжнародных з’езд...

Замежная мовазнаўчая беларусістыка на міжнародных з’ездах славістаў: зб. дакл. (да XV Міжнар. з’езда славістаў) Зборнік змяшчае ў перакладах на беларускую мову даклады замежных вучоных на міжнародных з’ездах славістаў, у цэнтры якіх знаходзілася беларускамоўная праблематыка. Гэтай праблематыцы былі прысвечаны даклады прадстаўнікоў Аўстрыі, Венгрыі, Польшчы, Ізраіля ...

ЗБОР КРЫНІЦ НАВУКОВЫХ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ФОНДАЎ. Выпуск 1. А...

ЗБОР КРЫНІЦ НАВУКОВЫХ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ФОНДАЎ. Выпуск 1. Археалагічныя калекцыі І. І. Арцёменкі (1956–1981 гг.) Першы выпуск прысвечаны выдатнаму ўкраінскаму археолагу І. І. Арцеменку, інтарэсы якога былі цесна связаны са старажытнай гісторыяй Беларусі. У асноўным калекцыі, што прадстаўлены ў каталожнай частцы выдання, здабыты даследчыкам падчас палявых экспедыцый ...

Институт белорусской культуры и становление науки в Бел...

Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси Сборник содержит материалы Международной научной конференции «Институт белорусской культуры и становление науки в Беларуси. К 90-летию создания Института белорусской культуры», которая проводилась 8–9 декабря 2011 г. в Минске. Тематика докладов представл ...

Институт белорусской культуры. 1922–1928 : документы и ...

Институт белорусской культуры. 1922–1928 : документы и материалы У зборнік уключаны дакументы і матэрыялы, што адлюстроўваюць дзейнасць першай комплекснай навуковай установы Беларусі – Інстытута беларускай культуры, на базе якога была створана Акадэмія навук. Выкарыстаны дакументы з архіваў Мінска, Масквы, Санкт-Пецярб ...

Информационные технологии поддержки жизненного цикла из...

Информационные технологии поддержки жизненного цикла изделий машиностроения: проблемы и решения Монография посвящена вопросам освоения на предприятиях машиностроения информационной технологии поддержки жизненного цикла продукции (CALS-технологии). Рассмотрены закономерности процессов проектирования в машиностроении, моделирования конструкций, взаимо ...

Карэліччына: людзі, падзеі, час: зб. навук. артыкулаў

Карэліччына: людзі, падзеі, час: зб. навук. артыкулаў Зборнік прысвечаны розным аспектам гістарычнага развіцця Карэліччыны, саміх Карэліч і Міра, змяшчае артыкулы мясцовых краязнаўцаў, гісторыкаў і літаратуразнаўцаў, а таксама пашыраныя варыянты дакладаў, якія былі зачытаны на VII–X Карэлічскіх чытаннях. Гал ...

Класіка і літаратурная сучаснасць: духоўны патэнцыял ча...

Класіка і літаратурная сучаснасць: духоўны патэнцыял чалавека Абапіраючыся на фундаментальныя асновы літаратурнай класікі (Я. Колас, Я. Купала, М. Гарэцкі, М. Багдановіч, І. Мележ, А. Пушкін і інш.), выяўляюцца глыбінныя прычыны фарміравання і складвання яркіх чалавечых характараў і сацыяльных тыпаў эпохі на каардын ...

Клинико-морфологические особенности роста нейро-эпители...

Клинико-морфологические особенности роста нейро-эпителиальных опухолей В монографии дается системный анализ особенностей роста высоко- и низкозлокачественных нейроэпителиальных опухолей, контаминированных вирусом простого герпеса. Работа представляет интерес для нейрохирургов, а также нейроморфологов. Табл. 14. Ил. 47. Биб ...

Конкурентный потенциал перерабатывающих предприятий АПК

Конкурентный потенциал перерабатывающих предприятий АПК В монографии изложены теоретические и практические аспекты усиления конкурентоспособности перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса посредством повышения их конкурентного потенциала. В теоретическом аспекте выделены основные факторы и усло ...

Конституция, индивидуальность, здоровье и характер чело...

Конституция, индивидуальность, здоровье и характер человека Рассмотрены проблемы конституции, отражающей во внешних фенотипических признаках человека его генетические особенности: при современном комплексном подходе к проблеме выделяют общую конституцию, выражающуюся в морфотипе, и част¬ные конституции, связанные ...

Концептуальная модель развития городов-спутников Минска

Концептуальная модель развития городов-спутников Минска В монографии представлена концепция, определяющая на комплексной основе правовые и социально-экономические механизмы развития городов-спутников Минска и областных центров как территорий экономического освоения. Предложены новые подходы к разработке и реал ...

Кто живет в Беларуси

Кто живет в Беларуси Научно-популярное издание «Кто живет в Беларуси» дает полное представление о социальной (демография, семейные отношения, общественные объединения), материальной (жилище, традиции питания, одежда) и духовной (верования, обряды, фольклор, религиозные традиц ...

Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі

Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі Манаграфія прысвечана актуальнай праблеме выяўлення на тэрыторыі Беларусі валуноў – аб’ектаў паганскіх культаў, з якімі звязаны легенды, паданні, розныя гістарычныя звесткі. Прыведзены апісанні больш за 360 такіх аб’ектаў, выяўленых на тэрыторыі нашай кра ...

Літаратура пераходнага перыяду: тэарэтычныя асновы гіст...

Літаратура пераходнага перыяду: тэарэтычныя асновы гісторыка-літаратурнага працэсу У кнізе тэарэтычна асэнсоўваецца феномен пераходнага перыяду ў сучасным літаратурным працэсе, эпоха кардынальных змен у жыцці беларускага соцыума, выяўляюцца глыбінныя зрухі ў мастацкім мысленні і вызначаецца напрамак развіцця нацыянальнай культуры і літа ...

Літоўцы Беларусі: этналагічнае даследаванне

Літоўцы Беларусі: этналагічнае даследаванне У манаграфіі на аснове шырокага комплексу крыніц (археалагічных, лінгвістычных, этнаграфічных, фальклорных, статыстычных і інш.) разглядаецца праблема фарміравання этнічнай групы літоўцаў Беларусі, яе этнічная гісторыя, асаблівасці традыцыйнай культуры. В ...

Логическое проектирование дискретных устройств с исполь...

Логическое проектирование дискретных устройств с использованием продукционно-фреймовой модели представления знаний Предлагается использовать продукционно-фреймовую модель представления знаний для управления процессами логического проектирования дискретных устройств. Маршруты проектирования описываются в виде стратегий, представляющих собой совокупности продукций вида ...

Любовь Владимировна Хотылева (Биобиблиография ученых Бе...

Любовь Владимировна Хотылева (Биобиблиография ученых Беларуси) В издании отражены основные результаты научной, научно-организационной, государственной, педагогической и общественной деятельности академика Национальной академии наук Беларуси, доктора биологических наук, профессора Любови Владимировны Хотылевой. Рассч ...

Людзі і ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння: (да...

Людзі і ўлада Навагрудчыны: гісторыя ўзаемадзеяння: (да 500-годдзя надання Навагрудку прывілея на магдэбургскае права) Зборнік прысвечаны розным аспектам развіцця Навагрудскай зямлі і самога горада Навагрудка, змяшчае пашыраныя варыянты дакладаў, якія былі зачытаны на міжнароднай навуковай канферэнцыі. Галоўны блок артыкулаў прысвечаны розным аспектам гісторыі і культуры ...