НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 263 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Новое в каталоге 

«Бегла ліска каля лесу блізка…»: (з народнапаэтычнай сп... Новинка

«Бегла ліска каля лесу блізка…»: (з народнапаэтычнай спадчыны) У кнізе сабраны загадкі з найбольш яскравымі вобразамі, дадзены іх аналагі на рускай, украінскай і польскай мовах, а таксама пераклад на кітайскую і англійскую мовы. Кніга багата ілюстравана арыгінальнымі малюнкамі жывапісу і графікі, в follow link ...

Категория:Книжные издания

Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772–1917 гг. Новинка Популярный

Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі, 1772–1917 гг. Выданне прысвечана грамадска-палітычнаму жыццю Беларусі ў перыяд знаходжання ў складзе Расійскай імперыі. Паказана эвалюцыя дзяржаўна-прававога статусу беларуска-літоўскіх зямель у складзе Расійскай імперыі, прааналізаваны адносіны тагачаснага беларускага http://stuffsitura.ru/6062.html ...

Категория:Книжные издания

Беларуская Народная Рэспубліка – крок да незалежнасці: ... Новинка

Беларуская Народная Рэспубліка – крок да незалежнасці: да 100-годдзя абвяшчэння : гістарычны нарыс Выданне адлюстроўвае складаны і супярэчлівы працэс афармлення беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Кніга разлічана на шырокае кола чытачоў: прафесійных гісторыкаў, настаўнікаў і выкладчыкаў, навучэнцаў і студэнтаў. Беларуская Народная Рэспубліка – кр Циклодол это что ...

Категория:Книжные издания

Академик В. Г. Гусаков : к 65-летию со дня рождения и 4...

Академик В. Г. Гусаков : к 65-летию со дня рождения и 40-летию научной и творческой деятельности В настоящем издании представлены основные итоги научной, научно-организационной, педагогической и общественной деятельности доктора экономических наук, профессора, академика Национальной академии наук Беларуси, заслуженного деятеля науки Республики Белару enter ...

Категория:Книжные издания

Тэорыя літаратуры ў дыялогу еўрапейскіх культур

Тэорыя літаратуры ў дыялогу еўрапейскіх культур Манаграфія прысвечана беларускай тэорыі літаратуры ў яе дыялогу паміж айчыннай і еўрапейскімі культурамі. Тэорыя літаратуры разглядаецца як адкрытая сістэма сучасных літаратурных ведаў, раскрываецца змест, форма і характар навуковых тэорый еўрапейскіх літ Купить Шмаль Белокуриха ...

Категория:Книжные издания

Наукометрия: методология, инструменты, практическое при...

Наукометрия: методология, инструменты, практическое применение : сб. науч. ст. В сборник включены научные статьи авторов из Беларуси, России, Украины, в которых освещаются истоки и развитие наукометрии, рассматриваются современные подходы к определению содержания понятия «наукометрия», дается сравнительный анализ библиометрического ...

Категория:Книжные издания

Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, д...

Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы : зборнік навуковых артыкулаў У зборніку прадстаўлены вынікі даследаванняў вучоных з Беларусі, Расіі і Украіны, падагульнены навуковыя здабыткі метадалогіі даследавання гісторыі Беларусі, крытычна асэнсаваны праблемы тэрміналогіі і навуковай перыядызацыі гісторыі Беларусі. Разлічаны ...

Категория:Книжные издания

Легенды старых млыноў. Ненадавец, А. М.

Легенды старых млыноў. Ненадавец, А. М. Кніга прысвечана гісторыі ўзнікнення і развіцця млынарства на Беларусі. Разглядаюцца і аналізуюцца працы папярэдніх даследчыкаў гісторыі і традыцый гэтага промыслу. Падкрэсліваецца, што ў народным асяроддзі млынары, хоць рабілі толькі добрую справу, часта ...

Категория:Книжные издания

Интенциональность в постнеклассической философии. Малах...

Интенциональность в постнеклассической философии. Малахов, Д. В. Монография посвящена комплексному рассмотрению проблем интенционального сознания, онтологии интенциональности, а также раскрытию смыслов понятий “бытия” и “блага” в контексте предлагаемого синтеза феноменологии и постнеклассических принципов единства быти ...

Категория:Книжные издания

Домохозяйство, семья и семейная политика в Беларуси. Ша...

Домохозяйство, семья и семейная политика в Беларуси. Шахотько, Л. П. В монографии исследованы демографические аспекты развития домохозяйств и семей в Республике Беларусь. Рассмотрены особенности формирования семьи и домохозяйства, структура по размеру, составу, детности, уровню благосостояния, занятости и образованию. Пред ...

Категория:Книжные издания

Выбраныя творы. Канстанцін Тышкевіч. Вілія і яе берагі

Выбраныя творы. Канстанцін Тышкевіч. Вілія і яе берагі Кніга знакамітага беларускага вучонага, графа з Лагойска Канстанціна Тышкевіча (1806–1868) «Вілія і яе берагі» — выдатны помнік нашай культуры. Гэта — жывы аповед пра наладжанае на парусным судне падарожжа па рацэ Віліі. Своеасаблівы працяг кнігі — даслед ...

Категория:Книжные издания

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library o...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordination : каталог изданий из фондов Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси : XIX век: 1831—1865. В 3 кн. Кн. 3. (R—Z) Содержит первое полное описание изданий 1831—1865 гг. из книжных собраний Несвижской ординации князей Радзивиллов, хранящихся в фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Для работников библиотек и музеев, книговедов, историков, филологов, а такж ...

Категория:Книжные издания

Биобиблиография ученых Беларуси. Владимир Сергеевич Ула...

Биобиблиография ученых Беларуси. Владимир Сергеевич Улащик : к 75-летию со дня рождения В биобиблиографии отражены основные результаты научной, научно-организационной, педагогической, государственной и общественной деятельности академика НАН Беларуси В. С. Улащика – крупного ученого, широко известного специалиста в области физической медицин ...

Категория:Книжные издания

Финишная обработка поверхностей при производстве детале...

Финишная обработка поверхностей при производстве деталей В монографии представлено современное состояние высокопроизводительных, эффективно управляемых в автоматизированном производстве методов финишной механической и физико-технической обработок поверхностей деталей: точения и шлифования инструментами из сверх ...

Ясельда. Энциклопедия полесской реки

Ясельда. Энциклопедия полесской реки Приведены сведения об условиях формирования водных ресурсов и природно-ресурсном потенциале бассейна реки Ясельды. Особое внимание уделено гидрологическому режиму рек: дана его общая характеристика, рассмотрены вопросы уровенного режима и режима стока, пр ...

Категория:Книжные издания

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі. У 4 т. Т....

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі. У 4 т. Т. 2 Змест 2-га тома чатырохтомнага выдання складаюць вершы са зборніка «Каліна зімы» і 6 паэм (адна з іх – «Завеі снежаньскай пялёсткі» – упершыню прадстаўлена ў кніжным выданні) разам з літаратуразнаўчымі, навукова-папулярнымі і навуковымі каментарыямі; 21 п ...

Категория:Книжные издания

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 14. Т

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 14. Т У чарговым томе слоўніка працягваецца этымалагічны аналіз беларускіх слоў на літару Т. Як і ў папярэдніх тамах, даследуецца гісторыя развіцця лексікі беларускай мовы і яе суадносіны з лексікай іншых славянскіх і неславянскіх моў. Разлічаны на філолагаў, ...

Категория:Книжные издания

Этнокультурные процессы Белорусского Подвинья (Витебщин...

Этнокультурные процессы Белорусского Подвинья (Витебщины) в прошлом и настоящем Коллективная работа белорусских этнологов дает комплексное представление об этнокультурных традициях, этнической истории и этнических процессах, этносоциальной структуре, особенностях материальной (жилище, одежда, традиции питания), социальной (семейно-бр ...

Категория:Книжные издания

Цвета и легенды родных просторов. Локотко, А. И.

Цвета и легенды родных просторов. Локотко, А. И. Данная книга – результат многолетней творческой работы автора – ученого, архитектора, художника. Представлена новая научная интерпретация так называемого духа места, обитаемой среды, ее природных и рукотворных объектов. В книге раскрыта эволюция философск ...

Категория:Книжные издания

Ученые, прославившие Беларусь

Ученые, прославившие Беларусь Книга содержит краткие очерки о белорусских ученых, представлявших разные научные отрасли и внесших значительный вклад в развитие как белорусской, так и мировой науки. Приводятся сведения о жизни и научных достижениях ученых и их вкладе в науку. Персонал ...