НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

 • Ул. Ф. Скорины, 40,
  220141, г. Минск, Беларусь
 • +375 17 369 94 02 (приемная)
  +375 17 369 83 27, 263 64 17
  (отдел реализации и маркетинга)
 • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
 • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Новое в каталоге 

Финишная обработка поверхностей при производстве детале...

Финишная обработка поверхностей при производстве деталей В монографии представлено современное состояние высокопроизводительных, эффективно управляемых в автоматизированном производстве методов финишной механической и физико-технической обработок поверхностей деталей: точения и шлифования инструментами из сверх http://www.loveworldmusicacademy.org/inwards/sitemap74.html ...

Категория:Книжные издания

Ясельда. Энциклопедия полесской реки

Ясельда. Энциклопедия полесской реки Приведены сведения об условиях формирования водных ресурсов и природно-ресурсном потенциале бассейна реки Ясельды. Особое внимание уделено гидрологическому режиму рек: дана его общая характеристика, рассмотрены вопросы уровенного режима и режима стока, пр http://pasarbetawi.com/tumble/402.html ...

Категория:Книжные издания

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі. У 4 т. Т....

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі. У 4 т. Т. 2 Змест 2-га тома чатырохтомнага выдання складаюць вершы са зборніка «Каліна зімы» і 6 паэм (адна з іх – «Завеі снежаньскай пялёсткі» – упершыню прадстаўлена ў кніжным выданні) разам з літаратуразнаўчымі, навукова-папулярнымі і навуковымі каментарыямі; 21 п go to link ...

Категория:Книжные издания

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 14. Т

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 14. Т У чарговым томе слоўніка працягваецца этымалагічны аналіз беларускіх слоў на літару Т. Як і ў папярэдніх тамах, даследуецца гісторыя развіцця лексікі беларускай мовы і яе суадносіны з лексікай іншых славянскіх і неславянскіх моў. Разлічаны на філолагаў, here ...

Категория:Книжные издания

Этнокультурные процессы Белорусского Подвинья (Витебщин...

Этнокультурные процессы Белорусского Подвинья (Витебщины) в прошлом и настоящем Коллективная работа белорусских этнологов дает комплексное представление об этнокультурных традициях, этнической истории и этнических процессах, этносоциальной структуре, особенностях материальной (жилище, одежда, традиции питания), социальной (семейно-бр Купить Гари Гарисон Ливны ...

Категория:Книжные издания

Цвета и легенды родных просторов. Локотко, А. И.

Цвета и легенды родных просторов. Локотко, А. И. Данная книга – результат многолетней творческой работы автора – ученого, архитектора, художника. Представлена новая научная интерпретация так называемого духа места, обитаемой среды, ее природных и рукотворных объектов. В книге раскрыта эволюция философск see ...

Категория:Книжные издания

Ученые, прославившие Беларусь

Ученые, прославившие Беларусь Книга содержит краткие очерки о белорусских ученых, представлявших разные научные отрасли и внесших значительный вклад в развитие как белорусской, так и мировой науки. Приводятся сведения о жизни и научных достижениях ученых и их вкладе в науку. Персонал Наркотики в Катайске ...

Категория:Книжные издания

Палешукі-беларусы : этнаграфічны. нарыс пер. з рус. і к...

Палешукі-беларусы : этнаграфічны. нарыс пер. з рус. і камент. Сяргея Грунтова. Сержпутоўскі, А. К. Кніга прадстаўляе першае беларускае выданне рукапісу А. К. Сержпутоўскага (1864–1940) «Палешукі-беларусы», створанага ў 1908 г. для Расійскага этнаграфічнага музея, дзе ён захоўваецца да цяперашняга часу разам з іншымі рукапісамі, калекцыямі і фотаархівам source ...

Категория:Книжные издания

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 4. Культур...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 4. Культура ХХ – пачатку ХХІ ст. Апошні том выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» прысвечаны культуры ХХ – пачатку ХХІ ст., складаецца з больш чым дваццаці раздзелаў, у якіх усебакова разглядаюцца працэсы фарміравання культуры, яе структуры і марфалогіі. Аналізуюцца тэндэнцыі і воп Скорость в Макарьеве ...

Категория:Книжные издания

Навучальныя ўстановы рымска-каталіцкай царквы ў Беларус...

Навучальныя ўстановы рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі (1772–1914 гг.). Зянюк, Р. У. У манаграфіі аналізуецца палітыка расійскіх уладаў адносна каталіцкіх навучальных устаноў у перыяд з 1772 да 1914 года, даследуецца дзейнасць дзвюх груп каталіцкіх адукацыйных цэнтраў: школ па падрыхтоўцы духавенства (семінарыі, манаскія студыі і духоўныя ...

Категория:Книжные издания

Мастацкі дыялог класікі і сучаснасці: праблемы пісьменн...

Мастацкі дыялог класікі і сучаснасці: праблемы пісьменніцкага майстэрства Аўтарамі прапанаванага манаграфічнага даследавання ўпершыню ў беларускім літаратуразнаўстве тэарэтычна і на шырокім фактычным матэрыяле літаратурнае слова сучаснасці ацэнена высокаю мераю класічнага майстэрства. Складаны і супярэчлівы характар дыялогу мас ...

Категория:Книжные издания

Літаратура. Гісторыя. Свядомасць : гісторыка-літаратурн...

Літаратура. Гісторыя. Свядомасць : гісторыка-літаратурны нарыс. Гніламедаў, У. В. Кніга прысвечана аналізу вызначальных праблем айчыннай літаратуры ў цеснай сувязі з вядучымі парадыгмамі сацыяльна-гістарычнага развіцця і працэсам фарміравання нацыянальнай свядомасці беларускага народа. Па-новаму, у сучаснай «оптыцы» асвятляюцца шматлік ...

Категория:Книжные издания

Крыніцы паэтычнага натхнення: перадумовы стварэння клас...

Крыніцы паэтычнага натхнення: перадумовы стварэння класічных твораў Якуба Коласа. Трафімчык, А. В. У манаграфіі аналізуюцца вытокі творчасці Якуба Коласа: якім чынам сялянскі хлопчык Кастусь Міцкевіч стаў не проста пісьменнікам, а беларускім нацыянальным класікам. Разглядаюцца галоўныя акалічнасці, што абумовілі творчае ўзыходжанне Якуба Коласа на Парн ...

Категория:Книжные издания

Зорка філаматаў: нарысы, эсэ. Цвірка, К. А.

Зорка філаматаў: нарысы, эсэ. Цвірка, К. А. 200 гадоў назад, восенню 1817 года, студэнтамі-беларусамі Віленскага ўніверсітэта было створана знакамітае Таварыства філаматаў, якое дало пачатак новай беларускай літаратуры. У кнігу ўвайшлі нарысы і эсэ пра самых вядомых філаматаў (А. Міцкевіча, Т. Зана ...

Категория:Книжные издания

Биобиблиография ученых Беларуси. Е. И. Марукович

Биобиблиография ученых Беларуси. Е. И. Марукович В издании отражены важнейшие достижения научной, научно-организационной, педагогической и общественной деятельности академика Национальной академии наук Беларуси, доктора технических наук, профессора Евгения Игнатьевича Маруковича. Приводятся краткие биог ...

Категория:Книжные издания

БЕЛАРУСКАЯ ЛІНГВІСТЫКА Выпуск 79

БЕЛАРУСКАЯ ЛІНГВІСТЫКА Выпуск 79 Часопіс уключае артыкулы айчынных даследчыкаў, прысвечаныя актуальным пытанням беларускага мовазнаўства. Праблемы функцыянавання беларускай мовы разглядаюцца на лексічным, сінтаксічным і словаўтваральным узроўнях. Пэўнае месца ў выпуску займаюць артыкулы ...

Категория:Книжные издания

Архитектура современных православных храмов Беларуси: п...

Архитектура современных православных храмов Беларуси: проблемы и перспективы развития В монографии определены художественно-стилевые направления в современном православном храмостроении Беларуси, раскрыта роль категорий канона и традиции в их формировании, очерчены перспективы развития православного зодчества Беларуси на основе национальны ...

Категория:Книжные издания

Экспорт медицинских услуг Беларуси: тенденции развития ...

Экспорт медицинских услуг Беларуси: тенденции развития и направления стимулирования. Милашевич, Е. А. В монографии рассмотрены теоретико-методологические аспекты экспорта медицинских услуг и их регулирование в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС), изучен и систематизирован зарубежный опыт привлечения иностранных пациентов на лечение ...

Категория:Книжные издания

Сіла праклённага слова. Ненадавец, А. М.

Сіла праклённага слова. Ненадавец, А. М. Кніга з’яўляецца своеасаблівым працягам раней выдадзеных “Сілаю слова. Чорная і белая магія” (2002), “Праклятыя словам” (2006), у якіх аўтар звяртаецца да адвечнай праблемы зла, што па-ранейшаму не саступае свае пазіцыі сярод людзей. Прымаецца спроба адка ...

Категория:Книжные издания

Выбраныя працы. Крывіцкі, А А.

Выбраныя працы. Крывіцкі, А А. У зборніку змяшчаюцца выбраныя працы вядомага даследчыка гаворак беларускай мовы А. А. Крывіцкага. Пэўная колькасць публікацый прысвечана асвятленню тэарэтычных праблем у галіне нацыянальнай дыялекталогіі і мовазнаўства. Асноўную частку выдання складаюць ...

Категория:Книжные издания