НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 396 83 27, 370 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ваши Материалы

Па абодва бакі тэксту : увасабленні, інтэрпрэтацыі. Гар...

Па абодва бакі тэксту : увасабленні, інтэрпрэтацыі. Гарадніцкі, Я. А. У манаграфіі асноўная ўвага звяртаецца на высвятленне праблемы аўтара і аўтарства ў літаратурнай творчасці, выяўленне ступені прысутнасці стваральніка літаратурнага твора ў тэксце, раскрыццё сувязей паэтыкі твора з аўтарскімі інтэнцыямі і светабачаннем. Т ...

Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі: жыццёвы і творчы шлях М...

Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі: жыццёвы і творчы шлях Максіма Гарэцкага У кнізе разглядаецца драматычны жыццёвы і творчы шлях класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага (1893—1938), выдатнага майстра слова, дзеяча-адраджэнца, асветніка, аднаго з заснавальнікаў нацыянальнай мастацкай прозы, айчыннага літаратуразнаўства і ...

Категория:Каталог

Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2 ...

Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2 т. Т. 1. А–О «Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі» – новы тып лексікаграфіч- нага даведніка ў айчыннай гістарычнай лексікаграфіі. У слоўніку дадзена семантычная характарыстыка звыш 24 000 назоўнікаў з арыгінальных і перакладных пісьмовых пом- нікаў ХIV–Х ...

Категория:Книжные издания

Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2 ...

Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2 т. Т. 2. П–Я «Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі» – новы тып лексікаграфіч-нага даведніка ў айчыннай гістарычнай лексікаграфіі. У слоўніку дадзена семантычная характарыстыка звыш 24 000 назоўнікаў з арыгінальных і перакладных пісьмовых пом-нікаў ХIV–ХVI ...

Категория:Книжные издания

Пазаабрадавая лірыка ўсходніх славян

Пазаабрадавая лірыка ўсходніх славян У кнізе «Пазаабрадавая лірыка ўсходніх славян» упершыню ў параўнальным аспекце даследуецца любоўная і сямейная лірыка беларускага, украінскага і рускага народаў. Праследжваюцца вельмі сходныя і нават ідэнтычныя тыпалагічныя, семантычныя і семіятычныя хара ...

Палеалітычныя помнікі Беларусі: (культурна-храналагічна...

Палеалітычныя помнікі Беларусі: (культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц) Манаграфія прысвечана праблеме першапачатковага засялення тэрыторыі Беларусі ў эпоху палеаліту. Шляхам правядзення культурна-храналагічнай ідэнтыфікацыі шматлікіх назапашаных крыніц аўтарам удалося пашырыць існуючыя ўяўленні аб працэсах, якія адбываліся н ...

Палеоантропология Беларуси

Палеоантропология Беларуси Коллективная монография посвящена истории развития палеоантропологических исследований как важного источника сведений о биологических особенностях людей по свойствам их костных останков из археологических раскопок погребений разных исторических периодов, ...

Палешукі-беларусы : этнаграфічны нарыс. Сержпутоўскі, А...

Палешукі-беларусы : этнаграфічны нарыс. Сержпутоўскі, А. К. Кніга прадстаўляе першае беларускае выданне рукапісу А. К. Сержпутоўскага (1864–1940) «Палешукі-беларусы», створанага ў 1908 г. для Расійскага этнаграфічнага музея, дзе ён захоўваецца да цяперашняга часу разам з іншымі рукапісамі, калекцыямі і фотаархівам ...

Палешукі-беларусы : этнаграфічны. нарыс пер. з рус. і к...

Палешукі-беларусы : этнаграфічны. нарыс пер. з рус. і камент. Сяргея Грунтова. Сержпутоўскі, А. К. Кніга прадстаўляе першае беларускае выданне рукапісу А. К. Сержпутоўскага (1864–1940) «Палешукі-беларусы», створанага ў 1908 г. для Расійскага этнаграфічнага музея, дзе ён захоўваецца да цяперашняга часу разам з іншымі рукапісамі, калекцыямі і фотаархівам ...

Паразито-хозяинные сообщества (гельминты – мышевидные г...

Паразито-хозяинные сообщества (гельминты – мышевидные грызуны) естественных и антропогенных ландшафтов В монографии приведена интегральная оценка структуры сообществ паразитов и хозяев, выявлены закономерности ее изменения в процессе трансформации экосистем, на основе чего разработаны принципы организации паразито-хозяинных сообществ в природных и антропог ...

Партии, профессиональные союзы, женские организации во ...

Партии, профессиональные союзы, женские организации во Франции, Германии, Великобритании (1815–1914). Чикалова, И. Р. В монографии на примере Франции, Германии и Великобритании рассматривается становление и развитие общественных институтов, их место в социально-политических системах европейских стран в хронологических границах 1815–1914 гг. Показывается место в обществен ...

Пасля вайны: раман. Уладзімір Гніламедаў.

Пасля вайны: раман. Уладзімір Гніламедаў. Падзеі рамана «Пасля вайны» пачынаюцца 1944 годам. Мужчыны былі на фронце, а нялёгкія сялянскія клопаты ляжалі на кволых жаночых плячах. Прайшоў час, вайна скончылася, але цяжкасцей не паменшала, ліхалецце працягвалася. Нягледзячы на гэта, жыццё па-свойму ...

Категория:Книжные издания

Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Ук...

Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне : гісторыя і памяць : зб. навук. арт. У зборнік увайшлі навуковыя артыкулы па актуальнай навуковай праблеме «Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне», якія дэманструюць розныя падыходы ў беларускай, расійскай і ўкраінскай гістарыяграфіях. Тэматычнае кола пытанняў, пастаўл ...

Паўстанне 1863–1864 гг.: вядомыя і невядомыя крыніцы бе...

Паўстанне 1863–1864 гг.: вядомыя і невядомыя крыніцы беларускіх архіваў У манаграфіі прааналізаваны працэс фарміравання дакументальнага корпусу публікацый па гісторыі паўстання 1863–1864 гг., праведзена класіфікацыя і відавая характарыстыка выяўленых у беларускіх архівасховішчах неапублікаваных крыніц аб падзеях 1863–1864 гг. ...

Паэзія архітэктуры Габрусь Т. В.

Паэзія архітэктуры Габрусь Т. В. Кнігу складаюць навукова­-папулярныя нарысы­-эсэ на тэму паэтычнага і сімвалічнага асэнсавання айчыннай архітэктурнай спадчыны. Яны маюць агульнае эстэтычна­-выхаваўчае значэнне, могуць быць выкарыстаны ў турыстычных праграмах. Прызначаецца навуковым раб ...

Паэт-перакладчык Язэп Семяжон: адметнасць творчай індыв...

Паэт-перакладчык Язэп Семяжон: адметнасць творчай індывідуальнасці У кнізе ўпершыню разглядаецца шматгранная творчая дзейнасць аднаго з найбольш яркіх прадстаўнікоў беларускага мастацкага перакладу ХХ ст. Язэпа Семяжона (1914 — 1990) — прафесійнага перакладчыка, паэта, літаратура- і перакладазнаўцы. На аснове музейных і ...

Паэтыка беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: суб’ектна-а...

Паэтыка беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: суб’ектна-аб’ектныя суадносіны У манаграфіі паэтыка беларускай літаратуры ХХ ст. разглядаецца пад вуглом гледжання структурнай арганізацыі літаратурнага твора, у аснове якой знаходзяцца суб’ектна-аб’ектныя ўзаемадачыненні. На разнастайным матэрыяле, перш за ўсё на творах класікаў, прас ...

Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі ...

Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі XVI–XVII стст. У манаграфіі раскрываецца генезіс, паэтыка і семіётыка старабеларускага публіцыстычнага дыскурсу, выяўлены яго галоўныя мастацка-эстэтычныя формы. Асветлены ключавыя тэмы і праблемы, што ўздымаліся на старонках публіцыстычных твораў. Вызначаны асноўныя ст ...

Паэтыка літаратурных сувязей

Паэтыка літаратурных сувязей У выніку глыбокага параўнальна-тыпалагічнага аналізу выяўляюцца дамінантныя характарыстыкі беларуска-еўрапейскай літаратурнай інтэграцыі. На багатым факталагічным і навукова-тэарэтычным матэрыяле прасочваюцца вядучыя этнакультурныя канцэпты ў беларуска-іс ...

Перекидной календарь на 2011 год «Национальная академия...

Перекидной календарь на 2011 год «Национальная академия наук — 2011» Традиционно календарь содержит важнейшие даты в истории академии: основание отделений наук, создание и преобразование институтов, избрание академиков, учреждение наград Национальной академии наук, награждение Национальной академии наук, институтов государ ...