НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 396 83 27, 370 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ваши Материалы

Па абодва бакі тэксту : увасабленні, інтэрпрэтацыі. Гар...

Па абодва бакі тэксту : увасабленні, інтэрпрэтацыі. Гарадніцкі, Я. А. У манаграфіі асноўная ўвага звяртаецца на высвятленне праблемы аўтара і аўтарства ў літаратурнай творчасці, выяўленне ступені прысутнасці стваральніка літаратурнага твора ў тэксце, раскрыццё сувязей паэтыкі твора з аўтарскімі інтэнцыямі і светабачаннем. Т ...

Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі: жыццёвы і творчы шлях М...

Падзвіжнік з Малой Багацькаўкі: жыццёвы і творчы шлях Максіма Гарэцкага У кнізе разглядаецца драматычны жыццёвы і творчы шлях класіка беларускай літаратуры Максіма Гарэцкага (1893—1938), выдатнага майстра слова, дзеяча-адраджэнца, асветніка, аднаго з заснавальнікаў нацыянальнай мастацкай прозы, айчыннага літаратуразнаўства і ...

Категория:Каталог

Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2 ...

Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2 т. Т. 1. А–О «Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі» – новы тып лексікаграфіч- нага даведніка ў айчыннай гістарычнай лексікаграфіі. У слоўніку дадзена семантычная характарыстыка звыш 24 000 назоўнікаў з арыгінальных і перакладных пісьмовых пом- нікаў ХIV–Х ...

Категория:Книжные издания

Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2 ...

Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі. У 2 т. Т. 2. П–Я «Падручны гістарычны слоўнік субстантыўнай лексікі» – новы тып лексікаграфіч-нага даведніка ў айчыннай гістарычнай лексікаграфіі. У слоўніку дадзена семантычная характарыстыка звыш 24 000 назоўнікаў з арыгінальных і перакладных пісьмовых пом-нікаў ХIV–ХVI ...

Категория:Книжные издания

Пазаабрадавая лірыка ўсходніх славян

Пазаабрадавая лірыка ўсходніх славян У кнізе «Пазаабрадавая лірыка ўсходніх славян» упершыню ў параўнальным аспекце даследуецца любоўная і сямейная лірыка беларускага, украінскага і рускага народаў. Праследжваюцца вельмі сходныя і нават ідэнтычныя тыпалагічныя, семантычныя і семіятычныя хара ...

Палеалітычныя помнікі Беларусі: (культурна-храналагічна...

Палеалітычныя помнікі Беларусі: (культурна-храналагічная ідэнтыфікацыя крыніц) Манаграфія прысвечана праблеме першапачатковага засялення тэрыторыі Беларусі ў эпоху палеаліту. Шляхам правядзення культурна-храналагічнай ідэнтыфікацыі шматлікіх назапашаных крыніц аўтарам удалося пашырыць існуючыя ўяўленні аб працэсах, якія адбываліся н ...

Палеоантропология Беларуси

Палеоантропология Беларуси Коллективная монография посвящена истории развития палеоантропологических исследований как важного источника сведений о биологических особенностях людей по свойствам их костных останков из археологических раскопок погребений разных исторических периодов, ...

Палешукі-беларусы : этнаграфічны нарыс. Сержпутоўскі, А...

Палешукі-беларусы : этнаграфічны нарыс. Сержпутоўскі, А. К. Кніга прадстаўляе першае беларускае выданне рукапісу А. К. Сержпутоўскага (1864–1940) «Палешукі-беларусы», створанага ў 1908 г. для Расійскага этнаграфічнага музея, дзе ён захоўваецца да цяперашняга часу разам з іншымі рукапісамі, калекцыямі і фотаархівам ...

Палешукі-беларусы : этнаграфічны. нарыс пер. з рус. і к...

Палешукі-беларусы : этнаграфічны. нарыс пер. з рус. і камент. Сяргея Грунтова. Сержпутоўскі, А. К. Кніга прадстаўляе першае беларускае выданне рукапісу А. К. Сержпутоўскага (1864–1940) «Палешукі-беларусы», створанага ў 1908 г. для Расійскага этнаграфічнага музея, дзе ён захоўваецца да цяперашняга часу разам з іншымі рукапісамі, калекцыямі і фотаархівам ...

Паразито-хозяинные сообщества (гельминты – мышевидные г...

Паразито-хозяинные сообщества (гельминты – мышевидные грызуны) естественных и антропогенных ландшафтов В монографии приведена интегральная оценка структуры сообществ паразитов и хозяев, выявлены закономерности ее изменения в процессе трансформации экосистем, на основе чего разработаны принципы организации паразито-хозяинных сообществ в природных и антропог ...

Партии, профессиональные союзы, женские организации во ...

Партии, профессиональные союзы, женские организации во Франции, Германии, Великобритании (1815–1914). Чикалова, И. Р. В монографии на примере Франции, Германии и Великобритании рассматривается становление и развитие общественных институтов, их место в социально-политических системах европейских стран в хронологических границах 1815–1914 гг. Показывается место в обществен ...

Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Ук...

Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне : гісторыя і памяць : зб. навук. арт. У зборнік увайшлі навуковыя артыкулы па актуальнай навуковай праблеме «Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне», якія дэманструюць розныя падыходы ў беларускай, расійскай і ўкраінскай гістарыяграфіях. Тэматычнае кола пытанняў, пастаўл ...

Паўстанне 1863–1864 гг.: вядомыя і невядомыя крыніцы бе...

Паўстанне 1863–1864 гг.: вядомыя і невядомыя крыніцы беларускіх архіваў У манаграфіі прааналізаваны працэс фарміравання дакументальнага корпусу публікацый па гісторыі паўстання 1863–1864 гг., праведзена класіфікацыя і відавая характарыстыка выяўленых у беларускіх архівасховішчах неапублікаваных крыніц аб падзеях 1863–1864 гг. ...

Паэзія архітэктуры Габрусь Т. В.

Паэзія архітэктуры Габрусь Т. В. Кнігу складаюць навукова­-папулярныя нарысы­-эсэ на тэму паэтычнага і сімвалічнага асэнсавання айчыннай архітэктурнай спадчыны. Яны маюць агульнае эстэтычна­-выхаваўчае значэнне, могуць быць выкарыстаны ў турыстычных праграмах. Прызначаецца навуковым раб ...

Паэт-перакладчык Язэп Семяжон: адметнасць творчай індыв...

Паэт-перакладчык Язэп Семяжон: адметнасць творчай індывідуальнасці У кнізе ўпершыню разглядаецца шматгранная творчая дзейнасць аднаго з найбольш яркіх прадстаўнікоў беларускага мастацкага перакладу ХХ ст. Язэпа Семяжона (1914 — 1990) — прафесійнага перакладчыка, паэта, літаратура- і перакладазнаўцы. На аснове музейных і ...

Паэтыка беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: суб’ектна-а...

Паэтыка беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: суб’ектна-аб’ектныя суадносіны У манаграфіі паэтыка беларускай літаратуры ХХ ст. разглядаецца пад вуглом гледжання структурнай арганізацыі літаратурнага твора, у аснове якой знаходзяцца суб’ектна-аб’ектныя ўзаемадачыненні. На разнастайным матэрыяле, перш за ўсё на творах класікаў, прас ...

Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі ...

Паэтыка і семіётыка публіцыстычнай літаратуры Беларусі XVI–XVII стст. У манаграфіі раскрываецца генезіс, паэтыка і семіётыка старабеларускага публіцыстычнага дыскурсу, выяўлены яго галоўныя мастацка-эстэтычныя формы. Асветлены ключавыя тэмы і праблемы, што ўздымаліся на старонках публіцыстычных твораў. Вызначаны асноўныя ст ...

Паэтыка літаратурных сувязей

Паэтыка літаратурных сувязей У выніку глыбокага параўнальна-тыпалагічнага аналізу выяўляюцца дамінантныя характарыстыкі беларуска-еўрапейскай літаратурнай інтэграцыі. На багатым факталагічным і навукова-тэарэтычным матэрыяле прасочваюцца вядучыя этнакультурныя канцэпты ў беларуска-іс ...

Перекидной календарь на 2011 год «Национальная академия...

Перекидной календарь на 2011 год «Национальная академия наук — 2011» Традиционно календарь содержит важнейшие даты в истории академии: основание отделений наук, создание и преобразование институтов, избрание академиков, учреждение наград Национальной академии наук, награждение Национальной академии наук, институтов государ ...

Перекидной настенный календарь на пружине на 2012 год

Перекидной настенный календарь на пружине на 2012 год Перекидной настенный календарь на пружине на 2012 год «Волшебный мир природы» содержит фотографии лесных животных и птиц Беларуси, красивые пейзажные фотографии.