НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 268 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ваши Материалы

Мастацкі дыялог класікі і сучаснасці: праблемы пісьменн...

Мастацкі дыялог класікі і сучаснасці: праблемы пісьменніцкага майстэрства Аўтарамі прапанаванага манаграфічнага даследавання ўпершыню ў беларускім літаратуразнаўстве тэарэтычна і на шырокім фактычным матэрыяле літаратурнае слова сучаснасці ацэнена высокаю мераю класічнага майстэрства. Складаны і супярэчлівы характар дыялогу мас ...

Категория:Книжные издания

Мастацкія варыянты дыялагізму : на матэрыяле класічнай ...

Мастацкія варыянты дыялагізму : на матэрыяле класічнай і сучаснай літаратуры Манаграфія прысвечана слаба распрацаваным не толькі ў беларускім, але і ў рускім літаратуразнаўстве праблемам паэтыкі дыялогу. У ёй на матэрыяле творчасці выяўляюцца розныя формы дыялогаў, робіцца іх класіфікацыя. Прасочваецца рух і функцыянаванне дыялагі ...

Мастацтва дзеля славы Божай: саламяныя іканастасныя вар...

Мастацтва дзеля славы Божай: саламяныя іканастасныя вароты і царкоўна-культавыя прадметы. Лабачэўская, В. А. Выданне прадстаўляе шэдэўры беларускага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва – саламяныя царскія вароты пачатку XIX ст. з іканастасаў палескіх цэркваў. На падставе ўпершыню ўведзеных архіўных крыніц і публікацый разглядаецца гісторыя вывучэння, музеефікацыі ...

Категория:Книжные издания

Материалы и технологии изготовления литого штампового и...

Материалы и технологии изготовления литого штампового инструмента В монографии освещаются проблемы, связанные с выбором материалов и технологий изготовления литого штампового инструмента для горячего деформирования стальных заготовок, и основные технологические приемы, обеспечивающие улучшение технико-экономических пока ...

Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 29

Матэрыялы па археалогіі Беларусі. Вып. 29 У чарговым выданні Інстытута гісторыі НАН Беларусі прадстаўлены навуковыя артыкулы, прысвечаныя даследаванню пасяленчых і пахавальных помнікаў эпохі сярэдневякоўя і Новага часу на тэрыторыі Беларусі і суседніх краін, а таксама прымяненню розных метадаў да ...

Категория:Книжные издания

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. Выпуск 25

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. Выпуск 25 У чарговым выданні Інстытута гісторыі НАН Беларусі прадстаўлены навуковыя артыкулы, прысвечаныя даследаванню старажытнасцей першабытнай археалогіі і эпохі сярэдневякоўя Беларусі і сумежных краін: Польшчы, Расіі і Украіны, – а таксама прымяненню розных мет ...

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. Выпуск 26

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. Выпуск 26 У чарговым выданні Інстытута гісторыі НАН Беларусі прадстаўлены навуковыя артыкулы, прысвечаныя даследаванню археалагічных старажытнасцей першабытнага часу і эпохі сярэдневякоўя Беларусі і сумежных краін, а таксама прымяненню розных метадаў даследавання а ...

Категория:Книжные издания

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. Выпуск 27

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. Выпуск 27 У чарговым выданні Інстытута гісторыі НАН Беларусі прадстаўлены навуковыя артыкулы і матэрыя- лы, прысвечаныя даследаванню археалагічных старажытнасцей розных часоў – ад эпохі каменя да Новага часу – Беларусі і сумежных краін, а таксама вынікам палявых ра ...

Категория:Книжные издания

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. Выпуск 28

МАТЭРЫЯЛЫ ПА АРХЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ. Выпуск 28 У чарговым выданні Інстытута гісторыі НАН Беларусі змешчаны навуковыя артыкулы і матэрыялы, прысвечаныя Лаўрэату Дзяржаўнай Прэміі Рэспублікі Беларусь, вучонай, якая працавала ў галіне археалогіі амаль 50 гадоў, Т. М. Каробушкінай. У зборніку прадстаўлены ...

Категория:Книжные издания

Медицинская реабилитация детей с разными формами ожирен...

Медицинская реабилитация детей с разными формами ожирения : метод. пособие для врачей Методическое пособие посвящено проблеме медицинской и психологической реабилитации пациентов с разными формами ожирения (алиментарным, морбидным). Представлена программа обучения детей с ожирением и их родителей принципам рационального питанияи адекватной ...

Местечки Беларуси. Этнологическое исследование. Тяпкова...

Местечки Беларуси. Этнологическое исследование. Тяпкова, А. И. Монография посвящена исследованию этнокультурного развития такого сложного и многогранного явления белорусской истории, как местечки. На основе собственных полевых этнографических материалов, архивных и опубликованных источников автор прослеживает особенн ...

Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, д...

Метадалогія даследавання гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы : зборнік навуковых артыкулаў У зборніку прадстаўлены вынікі даследаванняў вучоных з Беларусі, Расіі і Украіны, падагульнены навуковыя здабыткі метадалогіі даследавання гісторыі Беларусі, крытычна асэнсаваны праблемы тэрміналогіі і навуковай перыядызацыі гісторыі Беларусі. Разлічаны ...

Металлургия в машиностроении Беларуси: итоги и перспект...

Металлургия в машиностроении Беларуси: итоги и перспективы научного обеспечения : сб. статей В сборнике представлены статьи руководителей и сотрудников ведущих организаций страны, работающих в различных научно-технических направлениях металлургии в машиностроении – литейно-металлургическом, термическом, кузнечно-прессовом, гальваническом передела ...

Методология и механизмы взаимодействия в развитии миров...

Методология и механизмы взаимодействия в развитии мировой и национальной валютных систем Автором представлены системные и комплексные исследования по методологии и методике взаимодействия в развитии международных валютно-финансовых отношений, целостной системы механизмов их регулирования. Названные вопросы представляют большой интерес как с т ...

Методология развития инновационных производств на основ...

Методология развития инновационных производств на основе технологич. прогнозирования и оценки использования природных ресурсов В монографии приведены детальные сведения о ресурсообеспеченности инновационной экономики (ИЭ): составах, запасах, количественных и качественных показателях, объемах и динамике использования основных видов природных ресурсов (ПР) в промышленных отраслях И ...

Категория:Каталог

Методы идентификации нелинейных динамических объектов. ...

Методы идентификации нелинейных динамических объектов. Петько, В. И. Представлены многомерные методы идентификации нелинейных динамических объектов (НДО) с использованием операторов Гаммерштейна, Винера и рядов Пикара. Предложены: способ определения функции степени нелинейности НДО; обобщенные методы идентификации НДО с ис ...

Категория:Книжные издания

Методы экспресс-анализа пыльцы растений и спор патогенн...

Методы экспресс-анализа пыльцы растений и спор патогенных грибов Беларуси : практ. пособие Описаны методы экспресс-анализа пыльцы растений и спор грибов в помещениях с натуральным воздухообменом. Дана оценка способности различных материалов аккумулировать внутри помещений бытовую пыль, содержащую пыльцу растений и споры патогенных грибов, возмо ...

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 42 (1556–156...

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга 42 (1556–1562 гг.) : Кніга запісаў № 42 (копія канца XVI ст.) Метрыка № 42 – унікальны збор дакументаў, якія асвятляюць сацыяльна-эканамічныя працэссы на тэрыторыі Вялікага Княства Літоўскага (у асноўным у Заходняй Беларусі, Літве, Украіне, Падляшшы (сучаснай тэрыторыі Польшчы)) часоў правядзення валочнай памеры (15 ...

Категория:Книжные издания

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 272 (1576–...

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 272 (1576–1579 гг.): кніга судовых спраў № 58 (копія канца XVI ст.) Прапануемы чытачу том Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага – копія кнігі Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага № 272 па агульнай нумарацыі кніг. Гэта адна з тыпопых кніг Метрыкі ВКЛ з дакументамі судовых спраў, якія разглядаліся ў часы княжання Стэфана Батор ...

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 30 (1480-1...

Метрыка Вялікага Княства Літоўскага. Кніга № 30 (1480-1546 гг.) Метрыка № 30 — адна з унікальнага збору рукапісных кніг ХV–ХVIII стст., што сфарміраваўся галоўным чынам у працэсе дзейнасці канцылярыі ВКЛ. Яна змяшчае 195 копій дакументаў, якія выйшлі з дзяржаўнай канцылярыі з 1480 па 1546 г. Дакументы разнастайныя па ...