НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 263 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Ваши Материалы

Леанід Рахленка: нарыс творчасці

Леанід Рахленка: нарыс творчасці Кніга прысвечана творчай дзейнасці выдатнага майстра беларускай сцэны, народнага артыста СССР і БССР, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР Леаніда Рыгоравіча Рахленкі, які ўсё сваё жыццё – амаль шэсць дзесяцігоддзяў – прысвяціў тэатру імя Я. Купалы. Аналізуюцц follow link ...

Категория:Книжные издания

Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы XIV ...

Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы XIV – сярэдзіны XVI ст. У манаграфіі ўпершыню ў айчынным мовазнаўстве паказана станаўленне і функцыянаванне слоўнікавага складу старабеларускай мовы з улікам жанрава-стылявой прыналежнасці помнікаў і часу іх стварэння (XIV – сярэдзіна XVI ст.). Вынікі даследавання і багаты факты http://www.profil-audio.ru/pab/semena-konopli-kupit-internet.html ...

Летапіс жыцця і творчасці Аркадзя Куляшова. 2-е выданне

Летапіс жыцця і творчасці Аркадзя Куляшова. 2-е выданне Манаграфія ахоплівае ўсе бакі шматграннай жыццёвай і творчай дзейнасці народнага паэта Беларусі Аркадзя Куляшова. Сабраныя, вывучаныя і пададзеныя ў храналагічнай паслядоўнасці дакументальныя факты падмацаваны цытатамі з выступленняў, артыкулаў самога піс http://adorationbaptist.com/good/amfetamin-zakladkoy-v-spb.html ...

Летапіс жыцця і творчасці Якуба Коласа

Летапіс жыцця і творчасці Якуба Коласа Кніга пабудавана на дакументальнай аснове. У храналагічнай паслядоўнасці ўзнаўляецца шматгранная літаратурна-творчая, грамадска-палітычная, культурна-асветніцкая, навуковая дзейнасць Я. Коласа, яго праца як перакладчыка, педагога, аднаго з арганізатараў л go to site ...

Категория:Каталог

Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (ХV–XVII...

Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (ХV–XVII стст.) У кнізе прадстаўлена навуковае каментаванае выданне старабеларускіх летапісаў і хронік, ажыццёўленае на старабеларускай мове: “Летапісу вялікіх князёў літоўскіх”, “Хронікі Вялікага Княства Літоўскага і Жамойцкага”, “Хронікі Быхаўца” і Баркулабаўскага лета http://www.opkijken.nl/pab/kupit-v-kazani-amfetamin.html ...

Категория:Книжные издания

Летуценнасць і вялікія здзяйсненні : успаміны пра Івана...

Летуценнасць і вялікія здзяйсненні : успаміны пра Івана Якаўлевіча Навуменку Кніга ўспамінаў прысвечана Івану Якаўлевічу Навуменку (1925–2006). Народны пісьменнік Беларусі, акадэмік НАН Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі БССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Якуба Коласа, ён унёс вялікі ўк http://valparaisozonadiseno.cl/good/zayti-na-legal-rts-v-obhod-blokirovki.html ...

Категория:Книжные издания

Линейные системы с квазидифференцируемыми коэффициентам...

Линейные системы с квазидифференцируемыми коэффициентами: управляемость и наблюдаемость движений Дано систематическое применение техники квазидифференцирования в задачах наблюдения и управления линейных нестационарных систем обыкновенных дифференциальных уравнений, что привело к новым, более сильным по сравнению с известными, условиям наблюдаемости и follow url ...

Литейные сплавы и технологии

Литейные сплавы и технологии В монографии изложены физико-механические и технологические свойства современных литейных конструкционных сплавов, их составы, технологические процессы плавки и внепечной обработки, а также актуальные вопросы теории и практики производства и применения от http://www.bogk.ru/life/spays-kupit-v-gomele.html ...

Лишайники еловых лесов Беларуси. Белый, П. Н.

Лишайники еловых лесов Беларуси. Белый, П. Н. В монографии обобщены результаты многолетнего комплексного изучения лихенобиоты, описано видовое разнообразие лишайников еловых лесов Беларуси. Впервые для ельников указано более 100 видов лишайников. Обобщены данные видового состава эпифитного лишайников феназепам суицид ...

Категория:Книжные издания

Лінгвістычны мікраатлас Тураўшчыны

Лінгвістычны мікраатлас Тураўшчыны У кнізе падаецца моўны матэрыял, сабраны ў населеных пунктах культурна-гістарычнага і прыродна-геаграфічнага рэгіёна Тураўшчыны і яго праекцыя на картах мікраатласа. Цэнтральнае становішча Тураўшчыны ў межах Беларускага Палесся дазваляе прасачыць яго сувя купить марихуану в спбе ...

Категория:Книжные издания

Літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя: анталогія

Літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя: анталогія Анталогія з’яўляецца адным з самых поўных выданняў, прысвечаных перыяду станаўлення новай беларускай літаратуры, які прыпадае на ХІХ ст.У яе ўключаны лепшыя ўзоры мастацкага слова пісьменнікаў, жыццёвы шлях якіх непасрэдна звязаны з Беларуссю, а творчасць http://carlesroger.es/life/soli-miksi-zakladki-po-spbu.html ...

Категория:Книжные издания

Літаратура пераходнага перыяду: тэарэтычныя асновы гіст...

Літаратура пераходнага перыяду: тэарэтычныя асновы гісторыка-літаратурнага працэсу У кнізе тэарэтычна асэнсоўваецца феномен пераходнага перыяду ў сучасным літаратурным працэсе, эпоха кардынальных змен у жыцці беларускага соцыума, выяўляюцца глыбінныя зрухі ў мастацкім мысленні і вызначаецца напрамак развіцця нацыянальнай культуры і літа купить соли через закладку ...

Категория:Каталог

Літаратура як мастацтва: камунікатыўнасць, інтэрмедыяль...

Літаратура як мастацтва: камунікатыўнасць, інтэрмедыяльнасць, наратыўнасць У кнізе літаратура разглядаецца як састаўная частка агульнага мастацкага культуратворчага працэсу, у цесным узаемадзеянні з іншымі відамі мастацтва. Вылучаюцца тры асноўныя напрамкі даследавання феномена мастацкасці літаратуры, звязаныя між сабой па прынц ...

Літаратурная карта Еўропы: кантакты, тыпалогія, інтэртэ...

Літаратурная карта Еўропы: кантакты, тыпалогія, інтэртэкстуальнасць Кніга прысвечана асэнсаванню інтэграцыйных асноў і прынцыпаў раз­віцця беларускай і еўрапейскіх літаратур – рускай, украінскай, польскай, нямецкай і інш. На багатым факталагічным і навукова-тэарэтычным матэрыяле даследуецца рэцэпцыя рамана М. дэ Сервантэс ...

Категория:Книжные издания

Літоўцы Беларусі: этналагічнае даследаванне

Літоўцы Беларусі: этналагічнае даследаванне У манаграфіі на аснове шырокага комплексу крыніц (археалагічных, лінгвістычных, этнаграфічных, фальклорных, статыстычных і інш.) разглядаецца праблема фарміравання этнічнай групы літоўцаў Беларусі, яе этнічная гісторыя, асаблівасці традыцыйнай культуры. В ...

Логика достоинства и свободы личности : посвящ. 85-лети...

Логика достоинства и свободы личности : посвящ. 85-летию Ин-та филос. НАН Беларуси Понятие достоинство в сочетании с правами и свободами человека во второй половине ХХ и начале XXI в. весьма частые гости в речах политиков и международных дипломатов. Однако их антропологический генезис, содержание, структура, конвергенция до сих пор ост ...

Логистика : практическое пособие. Барановский, С. И.

Логистика : практическое пособие. Барановский, С. И. В практическом пособии рассмотрены теоретические и практические вопросы современной логистики, приведены основные концепции и методы логистического управления функциональными направлениями логистики, раскрыты вопросы интегрированной логистики на основе ме ...

Логическое проектирование дискретных устройств с исполь...

Логическое проектирование дискретных устройств с использованием продукционно-фреймовой модели представления знаний Предлагается использовать продукционно-фреймовую модель представления знаний для управления процессами логического проектирования дискретных устройств. Маршруты проектирования описываются в виде стратегий, представляющих собой совокупности продукций вида ...

Категория:Книжные издания

Лукомль: археологическй комплекс железного века и средн...

Лукомль: археологическй комплекс железного века и средневековья В книге на основании археологических данных освещаетcя история Лукомля от рубежа нашей эры до ХVI в. включительно. В Лукомле выявлено несколько археологических культур, дающих возможность проследить этническую историю в северной части Беларуси на протяжен ...

Любовь Владимировна Хотылева (Биобиблиография ученых Бе...

Любовь Владимировна Хотылева (Биобиблиография ученых Беларуси) В издании отражены основные результаты научной, научно-организационной, государственной, педагогической и общественной деятельности академика Национальной академии наук Беларуси, доктора биологических наук, профессора Любови Владимировны Хотылевой. Рассч ...