НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 268 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Книжные издания

С момента образования Издательского дома "Белорусская наука" (2005 г.) выпуск книжной продукции ежегодно возрастает: в 2005 г. – 60 наименований, в 2006 г. – 96, в 2007 и 2008 – 113, в 2009 г. — 116, в 2010 и в 2011 —125, в 2012 — 133. Э подробнее...
Ваши Материалы 

Мова Сенненшчыны : дыялектны слоўнік. У 2 т. Т. 2. П–Я

Мова Сенненшчыны : дыялектны слоўнік. У 2 т. Т. 2. П–Я Слоўнік уключае рэгіянальную лексіку, зафіксаваную на тэрыторыі Сенненшчыны ў 80-я гады ХХ ст. У гэтым томе лексікаграфічнай працы падаюцца дыялектныя словы і фразеалагізмы на літары П–Я, а таксама індэксы ўстойлівых словазлучэнняў і адметных выслоўяў. ...

Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : XVI ...

Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : XVI Міжнар. з’езд славістаў (Бялград, 19–27 жніўня 2018 г.): дакл. беларус. дэлегацыі Зборнік дакладаў «Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка» да XVI Міжнароднага з’езда славістаў уключае даследаванні беларускіх славістаў па мовазнаўстве, літаратуразнаўстве і фалькларыстыцы. Тэматыка дакладаў ахоплівае шырокае кола традыцыйных і ...

Модернизация социальных систем. Е.М.Бабосов

Модернизация социальных систем. Е.М.Бабосов В книге охарактеризованы особенности модернизации экономической, политической, социальной и культурной систем. Прослеживаются основные тренды модернизационных процессов и общественных отношений в развитии науки и образования, деятельности средств массовой ...

Модификация титана при воздействии компрессионными плаз...

Модификация титана при воздействии компрессионными плазменными потоками Представлены результаты комплексных исследований по влиянию воздействия компрессионных плазменных потоков на структурнофазовое состояние, элементный состав и микротвердость поверхностного слоя титана. Рассмотрены основные направления модификации свойств т ...

На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэня акадэміка ...

На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэня акадэміка М. В. Бірылы Зборнік навуковых артыкулаў прысвечаны памяці акадэміка М. В. Бірылы. У апублікаваных артыкулах асвятляюцца актуальныя праблемы функцыянавання сучаснай беларускай літаратурнай мовы, а таксама разглядаюцца пытанні беларускай анамастыкі, дыялекталогіі і лін ...

Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі Е...

Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі ЕС і СНД (1991–2000 гг.) У манаграфіі разгледжаны працэс фарміравання нарматыўна-прававой базы і арганізацыйнай структуры навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва Беларусі з краінамі ЕС і СНД у 1991–2000 гг., раскрыты формы навукова-тэхнічных кантактаў, адлюстраваны новыя кірункі, тэнд ...

Нарадзілася я на Палессі...» : фальклорна-этнаграфічная...

Нарадзілася я на Палессі...» : фальклорна-этнаграфічная спадчына. Яленская, Э. Кніга ўпершыню знаёміць беларускага чытача з фальклорна-этнаграфічнай спадчынай яскравага прадстаўніка беларускага народазнаўства Эмы Яленскай (1864–1919). У гэта выданне ўвайшоў яе грунтоўны нарыс «Вёска Камаровічы ў Мазырскім павеце», дзе дэталёва раска ...

Народнае мастацтва. Сахута, Я. М.

Народнае мастацтва. Сахута, Я. М. Выданне ў даступнай, папулярнай форме асвятляе адзін з важнейшых відаў традыцыйнай культуры Беларусі – народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, мастацкія рамёствы і промыслы. Разглядаюцца набыткі і традыцыі мастацкай апрацоўкі дрэва, ганчарства, тэкстыл ...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культур...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура У трэцім томе выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» разглядаюцца асаблівасці эвалюцыі культуры беларускага сяла. Кніга першая прысвечана матэрыяльнай культуры, складаецца з адзінаццаці раздзелаў, у якіх асвятляюцца адметныя рысы сельскай архітэктуры ...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культур...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура Другая кніга трэцяга тома выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» прысвечана духоўнай культуры беларускага сяла, складаецца з больш чым дваццаці раздзелаў, у якіх разглядаюцца археалагічныя культавыя помнікі дахрысціянскага перыяду, міфы пра чараўніко ...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 4. Культур...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 4. Культура ХХ – пачатку ХХІ ст. Апошні том выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» прысвечаны культуры ХХ – пачатку ХХІ ст., складаецца з больш чым дваццаці раздзелаў, у якіх усебакова разглядаюцца працэсы фарміравання культуры, яе структуры і марфалогіі. Аналізуюцца тэндэнцыі і воп ...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Том 2. Культу...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Том 2. Культура гарадоў Х- пачатку XX ст. У другім томе выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» разглядаюцца асаблівасці эвалюцыі культуры беларускага горада. Кніга складаецца з пятнаццаці раздзелаў, якія прысвечаны архітэктуры гарадоў і мястэчак, турыстычнай атрактыўнасці іх гісторыка-культу ...

Наука 2018: ступени роста: сб. докл., выступлений, науч...

Наука 2018: ступени роста: сб. докл., выступлений, науч. ст., публ. в СМИ, приветств. и вступ. слов Председателя Президиума Нац. акад. наук Беларуси акад. В. Г. Гусакова В сборник включены статьи, интервью, выступления, доклады, в которых дается оценка достижений отечественной науки, подчеркивается значимость научной деятельности и высказываются пожелания по дальнейшему развитию тех или иных направлений науки. Главное, чт ...

Наука, ставшая судьбой: академик Н. А. Борисевич в жизн... Новинка

Наука, ставшая судьбой: академик Н. А. Борисевич в жизни и в науке В книге освещается жизненный путь и многолетняя научная деятельность выдающегося ученого-физика, видного государственного и общественного деятеля, крупного организатора науки академика Н. А. Борисевича. Представлены его биографический очерк, воспоминания ...

Научно-организационные связи Академии наук СССР и Акаде...

Научно-организационные связи Академии наук СССР и Академии наук БССР : 1929–1941 гг.: сб. док. В сборник включены документы и материалы, отражающие становление взаимосвязей между Российской академией наук – АН СССР и Национальной академией наук Беларуси – АН БССР с момента создания Академии наук в Беларуси и до начала Великой Отечественной войны. П ...

Национальная академия наук Беларуси: энцикл. справ.

Национальная академия наук Беларуси: энцикл. справ. В энциклопедическом справочнике представлена информация об истории Национальной академии наук Беларуси, её основополагающих документах, структурных подразделениях, центрах, институтах, организациях, а также об основных направлениях их деятельности и резул ...

Новые композиционные полимерные составы для лесовыращив...

Новые композиционные полимерные составы для лесовыращивания в природно-климатических условиях Беларуси и Казахстана Представлены сведения о композиционных полимерных составах, используемых в лесном хозяйстве при лесовыращивании. Приведены технологии получения и применения композиционных полимерных составов для выращивания посадочного материала, создания лесных культур ...

Орлиный взлет: роман. Минцлов, С. Р.

Орлиный взлет: роман. Минцлов, С. Р. Роман «Орлиный взлет» написан для конкурса на лучший роман или поэму и драму о Витовте, проводившегося в Литве в 1930 г. – Году Витовта Великого (в связи с 500-летием со дня смерти). Данная книга представляет собой переиздание, текст которого адаптирован ...

Особенности сюжетосложения в игровом кино Беларуси. Кос...

Особенности сюжетосложения в игровом кино Беларуси. Костюкович, М. Г. На примерах белорусских киносценариев разных лет в книге разъясняется, как на протяжении десятилетий менялась практика сюжетосложения в кино и развивался язык белорусской и советской кинодраматургии с 1940-х гг. до нашего времени. Издание предназначено к ...

Особенности этносоциальной адаптации вьетнамцев, китайц...

Особенности этносоциальной адаптации вьетнамцев, китайцев, корейцев и японцев в Беларуси в 1980–2011 гг. Монография посвящена новой теме в белорусской этнологии: адаптации выходцев из Восточной и Юго-Восточной Азии в Беларуси в 1980–2011 гг. В работе анализируются изменения, которые происходят в материальной, духовной и социальной культуре вьетнамцев, китайц ...