НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

 • Ул. Ф. Скорины, 40,
  220141, г. Минск, Беларусь
 • +375 17 369 94 02 (приемная)
  +375 17 369 83 27, 263 64 17
  (отдел реализации и маркетинга)
 • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
 • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Книжные издания

С момента образования Издательского дома "Белорусская наука" (2005 г.) выпуск книжной продукции ежегодно возрастает: в 2005 г. – 60 наименований, в 2006 г. – 96, в 2007 и 2008 – 113, в 2009 г. — 116, в 2010 и в 2011 —125, в 2012 — 133. Э подробнее...
Ваши Материалы 

Мова Сенненшчыны : дыялектны слоўнік. У 2 т. Т. 1. А-0

Мова Сенненшчыны : дыялектны слоўнік. У 2 т. Т. 1. А-0 Слоўнік уключае рэгіянальную лексіку, сабраную пераважна на тэрыторыі Сенненскага раёна ў 80-я гады XX ст. Мясцовая гаворка жыхароў гэтай часткі Беларусі характарызуецца шэрагам адметных моўных асаблівасцей, якія вылучаюць тэрыторыю Сенненшчыны ў складзе go here ...

Мова Сенненшчыны : дыялектны слоўнік. У 2 т. Т. 2. П–Я

Мова Сенненшчыны : дыялектны слоўнік. У 2 т. Т. 2. П–Я Слоўнік уключае рэгіянальную лексіку, зафіксаваную на тэрыторыі Сенненшчыны ў 80-я гады ХХ ст. У гэтым томе лексікаграфічнай працы падаюцца дыялектныя словы і фразеалагізмы на літары П–Я, а таксама індэксы ўстойлівых словазлучэнняў і адметных выслоўяў. купить Эйфоретик Пласт ...

Модернизация социальных систем. Е.М.Бабосов

Модернизация социальных систем. Е.М.Бабосов В книге охарактеризованы особенности модернизации экономической, политической, социальной и культурной систем. Прослеживаются основные тренды модернизационных процессов и общественных отношений в развитии науки и образования, деятельности средств массовой http://www.vastheyamhomes.com/predecessor/123.html ...

Модификация титана при воздействии компрессионными плаз...

Модификация титана при воздействии компрессионными плазменными потоками Представлены результаты комплексных исследований по влиянию воздействия компрессионных плазменных потоков на структурнофазовое состояние, элементный состав и микротвердость поверхностного слоя титана. Рассмотрены основные направления модификации свойств т http://www.xn--skrgrdsbtar-m8ape.se/accomplishment/19.html ...

На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэня акадэміка ...

На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэня акадэміка М. В. Бірылы Зборнік навуковых артыкулаў прысвечаны памяці акадэміка М. В. Бірылы. У апублікаваных артыкулах асвятляюцца актуальныя праблемы функцыянавання сучаснай беларускай літаратурнай мовы, а таксама разглядаюцца пытанні беларускай анамастыкі, дыялекталогіі і лін ...

Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі Е...

Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі ЕС і СНД (1991–2000 гг.) У манаграфіі разгледжаны працэс фарміравання нарматыўна-прававой базы і арганізацыйнай структуры навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва Беларусі з краінамі ЕС і СНД у 1991–2000 гг., раскрыты формы навукова-тэхнічных кантактаў, адлюстраваны новыя кірункі, тэнд ...

Навучальныя ўстановы рымска-каталіцкай царквы ў Беларус...

Навучальныя ўстановы рымска-каталіцкай царквы ў Беларусі (1772–1914 гг.). Зянюк, Р. У. У манаграфіі аналізуецца палітыка расійскіх уладаў адносна каталіцкіх навучальных устаноў у перыяд з 1772 да 1914 года, даследуецца дзейнасць дзвюх груп каталіцкіх адукацыйных цэнтраў: школ па падрыхтоўцы духавенства (семінарыі, манаскія студыі і духоўныя ...

Народнае мастацтва. Сахута, Я. М.

Народнае мастацтва. Сахута, Я. М. Выданне ў даступнай, папулярнай форме асвятляе адзін з важнейшых відаў традыцыйнай культуры Беларусі – народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, мастацкія рамёствы і промыслы. Разглядаюцца набыткі і традыцыі мастацкай апрацоўкі дрэва, ганчарства, тэкстыл ...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культур...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура У трэцім томе выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» разглядаюцца асаблівасці эвалюцыі культуры беларускага сяла. Кніга першая прысвечана матэрыяльнай культуры, складаецца з адзінаццаці раздзелаў, у якіх асвятляюцца адметныя рысы сельскай архітэктуры ...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культур...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура Другая кніга трэцяга тома выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» прысвечана духоўнай культуры беларускага сяла, складаецца з больш чым дваццаці раздзелаў, у якіх разглядаюцца археалагічныя культавыя помнікі дахрысціянскага перыяду, міфы пра чараўніко ...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 4. Культур...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 4. Культура ХХ – пачатку ХХІ ст. Апошні том выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» прысвечаны культуры ХХ – пачатку ХХІ ст., складаецца з больш чым дваццаці раздзелаў, у якіх усебакова разглядаюцца працэсы фарміравання культуры, яе структуры і марфалогіі. Аналізуюцца тэндэнцыі і воп ...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Том 2. Культу...

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Том 2. Культура гарадоў Х- пачатку XX ст. У другім томе выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» разглядаюцца асаблівасці эвалюцыі культуры беларускага горада. Кніга складаецца з пятнаццаці раздзелаў, якія прысвечаны архітэктуры гарадоў і мястэчак, турыстычнай атрактыўнасці іх гісторыка-культу ...

Наукометрия: методология, инструменты, практическое при...

Наукометрия: методология, инструменты, практическое применение : сб. науч. ст. В сборник включены научные статьи авторов из Беларуси, России, Украины, в которых освещаются истоки и развитие наукометрии, рассматриваются современные подходы к определению содержания понятия «наукометрия», дается сравнительный анализ библиометрического ...

Научно-организационные связи Академии наук СССР и Акаде...

Научно-организационные связи Академии наук СССР и Академии наук БССР : 1929–1941 гг.: сб. док. В сборник включены документы и материалы, отражающие становление взаимосвязей между Российской академией наук – АН СССР и Национальной академией наук Беларуси – АН БССР с момента создания Академии наук в Беларуси и до начала Великой Отечественной войны. П ...

Научные основы и организационно-экономический механизм ...

Научные основы и организационно-экономический механизм эффективного функционирования кооперативно-интеграционных объединений в апк. Гусаков, Е. В. В монографии представлены исследования и разработки по вопросам создания и эффективного функционирования кооперативно-интеграционных объединений в АПК. Предложена теоретическая модель хозяйственного механизма развития кооперации и интеграции предприятий и ...

Научные основы сбалансированной агропромышленной страте...

Научные основы сбалансированной агропромышленной стратегии Беларуси в Евразийском экономическом союзе В монографии представлены исследования по экономическим аспектам сбалансированной агропромышленной стратегии Беларуси в Евразийском экономическом союзе. Предложены стратегии развития и формирования кластерных агропромышленных структур, а также концептуаль ...

Национальная академия наук Беларуси: энцикл. справ.

Национальная академия наук Беларуси: энцикл. справ. В энциклопедическом справочнике представлена информация об истории Национальной академии наук Беларуси, её основополагающих документах, структурных подразделениях, центрах, институтах, организациях, а также об основных направлениях их деятельности и резул ...

Новые композиционные полимерные составы для лесовыращив...

Новые композиционные полимерные составы для лесовыращивания в природно-климатических условиях Беларуси и Казахстана Представлены сведения о композиционных полимерных составах, используемых в лесном хозяйстве при лесовыращивании. Приведены технологии получения и применения композиционных полимерных составов для выращивания посадочного материала, создания лесных культур ...

Особенности этносоциальной адаптации вьетнамцев, китайц...

Особенности этносоциальной адаптации вьетнамцев, китайцев, корейцев и японцев в Беларуси в 1980–2011 гг. Монография посвящена новой теме в белорусской этнологии: адаптации выходцев из Восточной и Юго-Восточной Азии в Беларуси в 1980–2011 гг. В работе анализируются изменения, которые происходят в материальной, духовной и социальной культуре вьетнамцев, китайц ...

Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинск...

Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно Данная книга является переизданием фундаментального, обобщающего труда по истории Великого Княжества Литовского выдающегося российского историка Матвея Кузьмича Любавского «Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно». В ра ...