НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 263 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Книжные издания

С момента образования Издательского дома "Белорусская наука" (2005 г.) выпуск книжной продукции ежегодно возрастает: в 2005 г. – 60 наименований, в 2006 г. – 96, в 2007 и 2008 – 113, в 2009 г. — 116, в 2010 и в 2011 —125, в 2012 — 133. Э подробнее...
Ваши Материалы 

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 37. Чорное – я...

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 37. Чорное – ящыкъ. Дадатак У 37-м выпуску «Гістарычнага слоўніка беларускай мовы», які ўключае каля 2113 слоў на літары Ч–Я і дадатак, як і ў папярэдніх выпусках, даецца тлумачэнне і граматычная характарыстыка лексікі беларускай літаратурнай мовы XIV–XVIII стст. Разлічаны на мовав follow site ...

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатк...

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы XVIII – пачатку ХХІ ст. У 2 кн. Кн. 2 У другой кнізе калектыўнай манаграфіі ўпершыню паказана развіццё беларускай дзяржаўнасці пасля аб’яднання беларускага народа ў 1939 г., яе стан у час Вялікай Айчыннай вайны, адлюстравана пасляваеннае дзяржаўнае будаўніцтва, раскрыты працэс станаўлення і ў Купить Витамин Чаплыгин ...

Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4 т. Т. ...

Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя. У 4 т. Т. 4, кн. 3 (2 изд. дополненное) Чацвёрты том (кніга 3) «Гісторыі беларускай літаратуры XX стагоддзя» завяршае гэта выданне. Менавіта таму ў змесце яго адчуваецца пэўны храналагічны разнабой: нашай блізкай сучаснасці адпавядаюць толькі аглядныя раздзелы, якія прысвечаны асэнсаванню прабл http://conf.edumipk.ru/stroke/sutyhip.html ...

Гісторыя праз лёсы. Том 1. Марціновіч, А. А.

Гісторыя праз лёсы. Том 1. Марціновіч, А. А. Новая шматтомная праца пісьменніка знаёміць чытачоў з гісторыяй нашага краю праз лёсы легендарных і гістарычных асоб. У томе тры кнігі – «Першыя з першых» (яе героі – легендарная Скрэва, Прадслава, Малуша, Рагнеда, яе дачка Прадслава Уладзіміраўна, а такс ...

Гісторыя праз лёсы. Том 2. Марціновіч, А. А.

Гісторыя праз лёсы. Том 2. Марціновіч, А. А. Другі том літаратурнай працы пісьменніка працягвае знаёміць чытачоў з гісторыяй нашага краю праз лёсы легендарных і гістарычных асоб. У томе тры кнігі – «Куды ні трапяць беларусы» (сярод герояў – Іван Цякуцьеў, Ксаверый Карніцкі, Мікалай Лявонцьеў, Алякса ...

Гісторыя праз лёсы. Том 3. Марціновіч, А. А.

Гісторыя праз лёсы. Том 3. Марціновіч, А. А. Аўтарская серыя лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь і шэрагу прэстыжных літаратурных прэмій Алеся Марціновіча «Гісторыя праз лёсы» ўжо знайшла свайго чытача. Першая кніга трэцяга тома «Ратнай славай знаныя» расказвае пра тых, хто гераічна змага ...

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Белар...

Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі. У 6 т. Т. 4. Чацвёрты том працягвае шматтомнае выданне «Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычнай думкі Беларусі» і прысвечаны эпосе Асветніцтва. Праект падсумоўвае шматгадовыя даследаванні, што праводзіліся ў Інстытуце філасофіі з 60–70 гадоў мінулага стагоддзя і п ...

Глобальный мир и геополитика: культурно-цивилизационное...

Глобальный мир и геополитика: культурно-цивилизационное измерение. В 2 кн. Кн. 1 В монографии рассматриваются проблемы синтеза постдисциплинарного знания о глобализации и геополитике, обосновано новое направление исследований – геоглобалистика, раскрываются ее культурно-цивилизационные основания и авторская интерпретация сущности глоб ...

Глобальный мир и геополитика: культурно-цивилизационное...

Глобальный мир и геополитика: культурно-цивилизационное измерение. В 2 кн. Кн. 2 В монографии рассматриваются проблемы синтеза постдисциплинарного знания о глобализации и геополитике, обосновано новое направление исследований ? геоглобалистика, раскрываются ее культурно-цивилизационные основания и авторская интерпретация сущности глоб ...

Города Беларуси в изобразительном искусстве XX – начала...

Города Беларуси в изобразительном искусстве XX – начала XXI века. Горанская, Т. Г. На основании изучения теоретических концепций искусства, архитектуры, философии, социологии, анализа отдельных произведений белорусской живописи и графики в книге рассмотрены специфика содержания понятия «образ города» и этапы его эволюции в изобразительн ...

Городская среда: геоэкологические аспекты: монография

Городская среда: геоэкологические аспекты: монография Монография посвящена научно-методическим подходам и результатам геоэкологических исследований и оценки состояния городской среды. Анализируются источники и уровни воздействия на атмосферный воздух, тренды выбросов загрязняющих веществ и атмосферных выпаде ...

Государственное регулирование институционального развит...

Государственное регулирование институционального развития экономики Беларуси В монографии обоснованы направления совершенствования государственного регулирования национальной экономики в контексте развития ЕАЭС, предложены механизмы повышения эффективности государственного регулирования институциональной среды предпринимательства, ...

Демографические ритмы и перемены: к познанию белорусско...

Демографические ритмы и перемены: к познанию белорусского социума : избранное В книге представлены работы известного белорусского ученого-демографа, доктора экономических наук, профессора Андрея Андреевича Ракова (1931–2011), внесшего большой вклад в выполнение масштабных научных исследований, которые способствовали развитию белору ...

Дети лихолетья : документальные очерки и повести. Павло...

Дети лихолетья : документальные очерки и повести. Павлов, В. П. В предлагаемом издании показаны судьбы детей Беларуси в годы Великой Отечественной войны: эвакуация детских учреждений на восток, жизнь детских коллективов на новых местах в советском тылу. Значительная часть книги посвящена трагической жизни детей Белару ...

Динамика адаптивной изменчивости населения Беларуси

Динамика адаптивной изменчивости населения Беларуси В монографии представлены результаты многолетних комплексных антропологических исследований древнего и современного населения Беларуси. При изучении древнего населения уделялось внимание палеодемографии и показателям экологического стресса. Данные рассмот ...

Динамика и вибромониторинг зубчатых передач

Динамика и вибромониторинг зубчатых передач В монографии рассмотрены методы аналитического исследования динамических процессов в прямозубых зубчатых передачах применительно к задачам вибродиагностики, аппаратно-программного определения критериальных параметров динамических систем приводных механизм ...

Динамическая стабилизация в производстве маложестких де...

Динамическая стабилизация в производстве маложестких деталей. Антонюк, В. Е. Приведена информация о процессе динамической стабилизации и возможностях его использования при изготовлении маложестких деталей типа колец, дисков, торсионных и коленчатых валов, длинных труб и стержневых деталей. Дано теоретическое обоснование процесса и ...

Домохозяйство, семья и семейная политика в Беларуси. Ша...

Домохозяйство, семья и семейная политика в Беларуси. Шахотько, Л. П. В монографии исследованы демографические аспекты развития домохозяйств и семей в Республике Беларусь. Рассмотрены особенности формирования семьи и домохозяйства, структура по размеру, составу, детности, уровню благосостояния, занятости и образованию. Пред ...

Дынаміка літаратурнай нормы сучаснай беларускай мовы

Дынаміка літаратурнай нормы сучаснай беларускай мовы Манаграфія прысвечана аналізу змен і заканамернасцей пісьмовай беларускай мовы на рубяжы ХХ–ХХІ стст. У даследаванні абагульнены асаблівасці сучаснага слоўнікавага складу, прадстаўлены новы лексічны матэрыял, які актыўна выкарыстоўваецца ў СМІ. Прадстаў ...

Европейская музыка академической традиции: сущность, ис...

Европейская музыка академической традиции: сущность, истоки, современное состояние (на примере творчества композиторов России и Беларуси) Издание посвящено академической музыке как виду искусства, как феномену европейской музыкальной культуры, имеющему различные формы своего проявления и эволюционирующему в соответствии с изменениями, протекающими в социальных системах, в современном общест ...