НОВЫЕ ИЗДАНИЯ МЕСЯЦА


АДРЕС И КОНТАКТЫ

  • Ул. Ф. Скорины, 40,
    220141, г. Минск, Беларусь
  • +375 17 369 94 02 (приемная)
    +375 17 369 83 27, 268 64 17
    (отдел реализации и маркетинга)
  • +375 17 267 03 74 (производственно- технический отдел)
  • Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Книжные издания

С момента образования Издательского дома "Белорусская наука" (2005 г.) выпуск книжной продукции ежегодно возрастает: в 2005 г. – 60 наименований, в 2006 г. – 96, в 2007 и 2008 – 113, в 2009 г. — 116, в 2010 и в 2011 —125, в 2012 — 133. Э подробнее...
Ваши Материалы 

Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі : развіццё сістэмы і пр...

Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі : развіццё сістэмы і праблемы функцыянавання. Лукашанец, А. А. Даследуюцца асаблівасці развіцця беларускай мовы ў ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя, яе месца і роля як дзяржаўнай мовы краіны ў сучаснай камунікатыўнай прасторы, разглядаюцца лінгвістычныя, прагматычныя, ідэалагічныя, сацыяпсіхалагічныя і прапагандысцкія аспек ...

Беларускі іканапіс ХVІ – першай паловы ХХ ст.: альбом

Беларускі іканапіс ХVІ – першай паловы ХХ ст.: альбом У альбоме прадстаўлены помнікі іканапісу Беларусі ХVІ – пачатку ХХ ст. са збору Музея старажытнабеларускай культуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Гэтыя творы з’яўляюцца спадчынай праваслаўнай, каталіцкай і ўніяц ...

Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. В. 5

Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. В. 5 Зборнік змяшчае раздзелы: «Даследаванні», «Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас», «Беларускі фальклор у замежных публікацыях і архівах», «З Калекцыі фальклорных запісаў», «Матэрыялы і вынікі палявых даследаванняў», «Фальклор беларусаў замежжа», «Рэ ...

Беларусь и Библия : Международная выставка (Минск, 20 с...

Беларусь и Библия : Международная выставка (Минск, 20 сентября – 21 октября 2018 года): каталог Каталог Международной выставки «Беларусь и Библия», которая проходила в Национальной библиотеке Беларуси с 20 сентября до 21 октября 2018 г. В выставке впервые в Беларуси экспонировались раритеты международного значения, возраст которых достигает 5 тысяч ...

Беларусь і цюркска-ісламскі свет

Беларусь і цюркска-ісламскі свет У зборнік увайшлі працы айчынных і замежных навукоўцаў. У іх разглядаюцца разнастайныя стасункі паміж дзяржавамі, у якія некалі ўваходзілі беларускія землі (Вялікае Княства Літоўскае і Рэч Паспалітая), і цюркскімі краінамі (Залатая Арда, Крымскае ханства, ...

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Прыпяцкае ...

Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі : Прыпяцкае Палессе Выданне прадстаўляе сабой комплекснае даследаванне гісторыі Прыпяцкага Палесся. У працы на аснове выкарыстання арыгінальных, раней не вядомых і не ўведзеных у навуковы ўжытак археалагічных, гістарычных і этнаграфічных матэрыялаў асветлены разнастайныя пад ...

Белорусский город в ретроспективе XX в. Кишик, Ю. Н.

Белорусский город в ретроспективе XX в. Кишик, Ю. Н. На примере Витебска, Гродно и Могилева рассмотрены проблемы и достижения градостроительства Беларуси начиная с рубежа XIX–XX вв. Проанализированы интенсивные социалистические преобразования белорусских городов в ходе радикальной модернизации городских стр ...

Белорусский народный текстиль: художественные основы, в...

Белорусский народный текстиль: художественные основы, взаимосвязи, новации Книга посвящена анализу белорусского крестьянского художественного текстиля. На основе изучения музейных коллекций и материалов полевых исследований в монографии рассмотрены художественные основы народного текстиля в контексте гендерной специфики этого ви ...

Белорусское концертно-исполнительское искусство совреме...

Белорусское концертно-исполнительское искусство современности: 1991?2016 Работа посвящена творческой деятельности белорусских музыкантов, определивших расцвет национального концертно-исполнительского искусства в период формирования и становления государственного суверенитета. В поле зрения находится концертная практика пианист ...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library o...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordination : каталог изданий из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси : XIX век: 1866—1900. В 3 кн. Кн. 1 (A—G) Содержит первое полное описание изданий 1866—1900 гг. из книжных собраний Несвижской ординации князей Радзивиллов, хранящихся в фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Для работников библиотек и музеев, книговедов, историков, филологов, а такж ...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library o...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordination : каталог изданий из фондов Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси : XIX век: 1801—1830. В 2 кн. Кн. 2. (N—Z) Содержит первое полное описание изданий 1801—1830 гг. из книжных собраний Несвижской ординации князей Радзивиллов, хранящихся в фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Для работников библиотек и музеев, книговедов, историков, филологов, а так ...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library o...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordination : каталог изданий из фондов Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси : XIX век: 1831—1865. В 3 кн. Кн. 1 (A—K) Содержит первое полное описание изданий 1831—1865 гг. из книжных собраний Несвижской ординации князей Радзивиллов, хранящихся в фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Для работников библиотек и музеев, книговедов, историков, филологов, а такж ...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library o...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordination : каталог изданий из фондов Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси : XIX век: 1831—1865. В 3 кн. Кн. 2 (L—P) Содержит первое полное описание изданий 1831—1865 гг. из книжных собраний Несвижской ординации князей Радзивиллов, хранящихся в фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Для работников библиотек и музеев, книговедов, историков, филологов, а такж ...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library o...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills of Nesvizh Ordination : каталог изданий из фондов Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси : XIX век: 1831—1865. В 3 кн. Кн. 3. (R—Z) Содержит первое полное описание изданий 1831—1865 гг. из книжных собраний Несвижской ординации князей Радзивиллов, хранящихся в фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Для работников библиотек и музеев, книговедов, историков, филологов, а такж ...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library o...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills’ of Nesvizh Ordynation : каталог изданий из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси, XVII век Содержит первое полное описание изданий XVII в. из книжных собраний Несвижской ординации князей Радзивиллов, хранящихся в фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Для работников библиотек и музеев, книговедов, историков, филологов, а также всех ...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library o...

Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации = Library of the Radziwills’ of Nesvizh Ordynation : каталог изданий из фонда Центр. науч. б-ки им. Якуба Коласа Нац. акад. наук Беларуси: XVIII век. В 4 кн. — Кн. 1. 1701—1750 Содержит первое полное описание изданий 1701—1750 гг. из книжных собраний Несвижской ординации князей Радзивиллов, хранящихся в фонде Центральной научной библиотеки НАН Беларуси. Для работников библиотек и музеев, книговедов, историков, филологов, а такж ...

Биобиблиография ученых Беларуси. А.И. Локотко: к 60-лет...

Биобиблиография ученых Беларуси. А.И. Локотко: к 60-летию со дня рождения В настоящем издании представлены основные итоги научной, научно-организационной и педагогической деятельности выдающегося ученого, директора Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, академика Национ ...

Биобиблиография ученых Беларуси. Владимир Сергеевич Ула...

Биобиблиография ученых Беларуси. Владимир Сергеевич Улащик : к 75-летию со дня рождения В биобиблиографии отражены основные результаты научной, научно-организационной, педагогической, государственной и общественной деятельности академика НАН Беларуси В. С. Улащика – крупного ученого, широко известного специалиста в области физической медицин ...

Биобиблиография ученых Беларуси. Геннадий Иосифович Ган...

Биобиблиография ученых Беларуси. Геннадий Иосифович Гануш. Настоящая книга приурочена к 80-летию со дня рождения Геннадия Иосифовича Гануша – известного ученого в области экономической науки, члена-корреспондента Национальной академии наук Беларуси, доктора экономических наук, профессора. В нее вошли материалы би ...

Биобиблиография ученых Беларуси. Георгій Якаўлевіч Гале...

Биобиблиография ученых Беларуси. Георгій Якаўлевіч Галенчанка: нарысы жыцця і навуковай дзейнасці У выданні адлюстраваны асноўныя вынікі навуковай, навукова-арганізацыйнай, педагагічнай, грамадскай дзейнасці лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі, доктара гістарычных навук, дацэнта Георгія Якаўлевіча Галенчанкі. Разлічана на навуковую грамадскасць і ўсі ...